KÖ, Undersökningar av sediment i Malmö Hamnområden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningen har genomförts av Malmö stad 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Malmö kommun
KÖ, kommunal övervakning
1993
-
Pågående
Skåne
2015-02-27 13:07
2019-06-18 13:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1 SE616821-132279 1 Malmö hamnområde
2 2 SE616886-132281 2 Malmö hamnområde
3 3 SE616807-132306 3 Malmö hamnområde
4 4 SE616883-132350 4 Malmö hamnområde
5 5 SE616855-132308 5 Malmö hamnområde
6 6 SE616891-132476 6 Malmö hamnområde
7 7 SE616952-132519 7 Malmö hamnområde
8 8 SE616972-132437 8 Malmö hamnområde
9 A4 SE617131-132473 A4 Malmö hamnområde
10 A5 SE617107-132466 A5 Malmö hamnområde
11 B4 SE616967-132235 B4 Malmö hamnområde
12 B5 SE616912-132238 B5 Malmö hamnområde
13 B6 SE616968-132313 B6 Malmö hamnområde
14 C3 SE616568-131788 C3 S m Öresunds kustvatten
15 C4 SE616572-131818 C4 S m Öresunds kustvatten

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 C5 SE616532-131750 C5 S m Öresunds kustvatten