Verifiering av sura sulfatjordar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifiering i vatten som kan vara påverkade av sura sulfatjordar
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Under uppbyggnad
Västerbotten
2015-02-27 14:12
2018-05-17 12:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gryssjögroven (Sandåsån) SE710016-174342 Sura Sulfat Jordar, Gryssjögroven Gryssjögroven Kustområde
2 Sura Sulfat Jordar, Bäckån SE716800-176897 Sura Sulfat Jordar, Bäckån Bäckån
3 Sura Sulfat Jordar, Dalkarlsån SE711445-174739 Sura Sulfat Jordar, Dalkarlsån Dalkarlsån
4 Sura Sulfat Jordar, Harrbäcken SE722895-176345 Sura Sulfat Jordar, Harrbäcken Harrbäcken
5 Sura Sulfat Jordar, Hertsångersälven SE713781-175560 Sura Sulfat Jordar, Hertsångersälven Hertsångersälven
6 Sura Sulfat Jordar, Kinnbäcken SE723062-176518 Sura Sulfat Jordar, Kinnbäcken Kinnbäcken
7 Sura Sulfat Jordar, Lillån SE720356-174533 Sura Sulfat Jordar, Lillån Lillån (norr om Kåge)
8 Sura Sulfat Jordar, Lövseleån SE714652-176348 Sura Sulfat Jordar, Lövseleån Lövseleån
9 Sura Sulfat Jordar, Mångbyån SE715724-176223 Sura Sulfat Jordar, Mångbyån Mångbyån
10 Sura Sulfat Jordar, Ratuån SE710480-174676 Sura Sulfat Jordar, Ratuån Ratuån
11 Sura Sulfat Jordar, Storbäcken Innervik SE718672-175102 Sura Sulfat Jordar, Storbäcken Innervik Storbäcken
12 Sura Sulfat Jordar, Åhedån SE707061-171006 Sura Sulfat Jordar, Åhedån Åhedån