Kommunal övervakning, sjöar i Umeå kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av vattenkvalitet
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Umeå kommun
KÖ, kommunal övervakning
1985
-
Pågående
Västerbotten
2015-02-27 14:18
2019-09-20 15:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjännsjön SE708159-170634 Bjännsjön Kustområde
2 Dalsjön SE708695-170272 Dalsjön Dalsjön Umeälven
3 Gammbåtlänningen SE707508-172790 Gammbåtlänningen Gammbåtlänningen Kustområde
4 Gurken SE708209-172845 Gurken Gurken Kustområde
5 Haddingsavan SE710394-171049 Haddingsavan Tavleån
6 Kroksjön SE711573-171495 Kroksjön Kustområde
7 Lövösundet SE707640-172643 Lövösundet Lövösundet Kustområde
8 Nydalasjön SE708842-172315 Nydalasjön Umeälven
9 Själafjärden SE707101-172078 Själafjärden Själafjärden Kustområde
10 Stor-Malsjön SE710597-172940 Stor-Malsjön Stor-Malsjön Sävarån
11 Stöcksjön SE708123-171623 Stöcksjön Kustområde
12 Tavelsjön SE710441-171061 Tavelsjön Tavleån
13 Täftebölesjön SE709117-172729 Täftebölesjön Kustområde
14 Västerlångslädan SE707409-172657 Västerlångslädan Västerlångslädan Kustområde