RMÖ Dalarna, Fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
RMÖ, Regional miljöövervakning
0
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
2015-02-27 16:03
2015-05-13 13:57
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjurforsbäcken Bjurfors NMÖ SE666841-151785 Bjurforsbäcken Bjurfors NMÖ Bjurforsbäcken Dalälven
2 Bjurforsbäcken Länsgräns ned hyttru NMÖ SE666881-151821 Bjurforsbäcken Länsgräns ned hyttru NMÖ Bjurforsbäcken Dalälven
3 Göljån nedre SE683235-134600 Stora Göljån Ned vägbron 1 Stora Göljån Dalälven
4 Gönan Bro vandringsled ned SE671641-142907 Gönan Bro vandringsled ned Grönan Dalälven
5 Hyttingsån 15m uppstr vägen SE669952-146955 Hyttingsån 15 m uppstr vägen Hyttingsån Dalälven
6 Lill-Fämtan lill-Femtan ned bro SE674500-135660 Lill-Fämtan Lill-Femtan ned bro Göta älv
7 Liss-Granan SE670785-139530 Liss-Granan 3 m ovan bro Liss-Granan Dalälven
8 Lortån Lortån 2 SE670620-146530 Lortån Gästgivarbodarna 2 Lortån Dalälven
9 Ovan elledning SE666936-151843 Bjurforsbäcken Ovan elledning NMÖ Bjurforsbäcken Dalälven
10 St Göljån 100 m ov gamla vägtr SE683225-134590 Stora Göljån 100 m ov gamla vägtr Stora Göljån Dalälven
11 St Göljån ned vägbron 2 SE683221-134631 Stora Göljån Ned vägbron 2 Lilla Göljån Dalälven
12 Storbäcken Syd Mossidammen SE682765-139820 Storbäcken Syd Mossidammen Storbäcken Dalälven
13 Storån 300 m ned sidofåra SE689737-132694 Storån 300 m ned sidofåra Storån Dalälven
14 Såglömman SE671390-138930 Såglömman Kojgubbsdammen Såglömman Dalälven
15 Tandövalla nedre vägkorsning SE674855-136930 Tandövallen Vägen vid slakthus Tandövallen Dalälven
16 Töfsingån Nedre SE689790-132792 Töfsingån Nedre Töfsingån Dalälven
17 Örsjövallen SE677548-134170 Örsjövallen Övre ned väg Örsjön Sittån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lilla Göljån Ned vägbron 2 SE683220-134630 Lilla Göljån Ned vägbron 2 Lilla Göljån Dalälven
2 Lilla Göljån Nya fåran SE683223-134640 Lilla Göljån Nya fåran Lilla Göljån Dalälven
3 Lill-Ugan SE679125-138580 Lill-Ugan Lill-Ugan Dalälven
4 Långtjärnsbäcken Nedre SE671047-139280 Långtjärnsbäcken Nedre Långtjärnbäcken Dalälven
5 Megrinnsbäcken SE674255-137270 Megrinnsbäcken Megrinnsbäcken Dalälven
6 Stora Göljån Övre 500 m ovan vägb SE683220-134548 Stora Göljån Övre 500 m ovan vägb Stora Göljån Dalälven
7 Stora Tandån Bro Rörbäcksnäs SE678547-133826 Stora Tandån Bro Rörbäcksnäs Stora Tandån Göta älv
8 Stora Tandån Uppstr Ängesåsbron SE678666-133722 Stora Tandån Uppstr Ängesåsbron Stora Tandån Göta älv
9 Storån Sidofåran SE689755-132603 Storån Sidofåran Storån Dalälven
10 Tangån Hamnen SE681540-134127 Tangån Hamnen Tangåa Dalälven