RMÖ, Kvicksilver i fisk, X11 Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att ta fram en aktuell och yttäckande bild av kvicksilverhalterna i fisk från länets sjöar. Vatten som är av särskilt intresse vad det gäller konsumtionsfiske (t.ex. gädda, abborre) och tidigare kända problem med höga kvicksilverhalter prioriteras. Tidigare undersökningar härstammar från provtagningar mellan främst åren 1960–1995 och är dessutom av varierande kvalitet. Under åren 2013–2014 utvärderades övervakningsprogrammet och fiskinsamling kommer att justeras enligt resultatet från utvärderingen.
Resultaten från utvärderingen av delprogrammet visar att de flesta kommunerna generellt uppvisar en minskning av Hg-koncentrationer i fisk (1 kg gädda) från 1990-tal till 2000-tal (2000-2012). Enstaka kommuner visar ökad trend som behöver följas upp med en riktad insamling av fisk i dessa kommuner. Länsstyrelsen också vill uppmana kommunerna att samla in flera matfiskar arter som är aktuella i dagsläget som t.ex. gös, abborre.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1966
-
Pågående
Gävleborg
2015-03-09 13:56
2015-03-11 15:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alebosjön SE681182-156248 Kustområde
2 Bergviken SE679413-155519 Bergviken Ljusnan
3 Björsjösjön SE686403-148956 Ljusnan
4 Bodasjön SE684969-151712 Bodasjön Ljusnan
5 Bofarasjön SE678788-153934 Bofarasjön Ljusnan
6 Bysjön SE675408-154875 Bysjön Testeboån
7 Bässesjön SE682128-155923 Bässesjön Kustområde
8 Dåasen SE684776-147240 Dåasen Ljusnan
9 Ecklingen SE679481-152245 Ljusnan
10 Enstabosjön SE681339-150999 Enstabosjön Ljusnan
11 Florsjön SE679829-155305 Florsjön Ljusnan
12 Fönesjön SE685789-150202 Ljusnan
13 Gosjön SE677499-156138 Gosjön Skärjån
14 Grycken SE682678-147841 Grycken Ljusnan
15 Grästjärnen SE676838-154056 Testeboån
16 Gårdsjön SE672010-153053 Gårdsjön Gavleån
17 Gäddtjärnen SE672491-152693 Gavleån
18 Hammardammen SE671564-152621 Hammardammen Gavleån
19 Hamrångefjärden SE675479-157192 Hamrångefjärden Hamrångeån
20 Hansesjön SE684545-154926 Hansesjön Delångersån
21 Hillesjön SE673692-157656 Hillesjön Kustområde
22 Holmsjön SE671961-151937 Gavleån
23 Holsjön SE686448-156454 Holsjön Harmångersån
24 Hyn SE672042-152180 Hyn Gavleån
25 Håckstaviken SE684778-157871 Håckstaviken Kustområde
26 Hålldammen SE673538-154483 Gavleån
27 Hölesjön SE680907-154508 Hölesjön Norralaån
28 Iggsjön SE683882-156668 Iggsjön Delångersån
29 Järvsjön SE678695-156348 Järvsjön Kustområde
30 Kårsjön SE687445-147339 Ljusnan
31 Källsjön SE683581-154934 Nianån
32 Kölsjön SE685991-148364 Kölsjön Ljusnan
33 Lill-Gösken SE671263-152847 Lill-Gösken Gavleån
34 Lill-Rösten SE681452-151594 Lill-Rösten Ljusnan
35 Losesjön SE681149-156419 Losesjön Kustområde
36 Lundbosjön SE673810-156198 Lundbosjön Testeboån
37 Långsjön SE672011-152579 Långsjön Gavleån
38 Långsjön SE673892-155113 Gavleån
39 Marmen SE679181-156060 Marmen Ljusnan
40 Måcksjön SE675321-153366 Måcksjön Gavleån
41 Mållången SE678772-150111 Mållången Ljusnan
42 Mångeln SE674869-154407 Mångeln Testeboån
43 N M Bottenhavets kustvatten SE686184-158070 N M Bottenhavets kustvatten Ligger utanför HARO
44 Norra Dellen SE686356-154645 Norra Dellen Delångersån
45 Näsbysjön SE671802-154158 Näsbysjön Gavleån
46 Redsjösjön SE683088-155452 Redsjösjön Nianån
47 Sandsjön SE683140-144825 Sandsjön Dalälven
48 Sellingen SE685047-147581 Ljusnan
49 Stensjön SE683679-154136 Stensjön Ljusnan
50 Stora Kröntjärn SE671850-152937 Stora Kröntjärn Gavleån
51 Stora Öjungen SE678992-151510 Stora Öjungen Ljusnan
52 Stor-Gösken SE671113-153114 Stor-Gösken Gavleån
53 Stor-Kvisjön SE676071-153047 Testeboån
54 Storsjön SE671780-155214 Storsjön Gavleån
55 Storsjön SE677694-154691 Storsjön Skärjån
56 Storsjön SE681911-154803 Storsjön Norralaån
57 Storsjön SE684069-156097 Storsjön Delångersån
58 Storsjön SE687171-156972 Storsjön Harmångersån
59 Stor-Yan SE684171-156438 Stor-Yan Delångersån
60 Sågtjärnen SE675268-155858 Hamrångeån
61 Sälgsjön SE671603-153507 Sälgsjön Gavleån
62 Tansen SE674930-153857 Gavleån
63 Tolven SE671849-152457 Gavleån
64 Trösken SE672528-158387 Trösken Kustområde
65 Tygstabodsjön SE681093-154991 Norralaån
66 Tönnångerssjön SE677666-155688 Tönnångerssjön Skärjån
67 Vikarsjön SE684029-157101 Vikarsjön Delångersån
68 Vittersjön SE674977-155999 Vittersjön Hamrångeån
69 Vägnan SE680659-150694 Vägnan Ljusnan
70 Västersjön SE689500-149245 Västersjön Ljusnan
71 Växsjön SE681026-153444 Växsjön Ljusnan
72 Ygssjön SE685291-150659 Ygssjön Ljusnan
73 Ylajärv SE683354-143853 Dalälven
74 Yttre-Fjärden SE673177-158168 Yttre Fjärden Ligger utanför HARO