Annan övervakning, stormusslor, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Eftersök av musslor, kontroll av bestånd och/eller statusbedömning av stormusslor i Västerbottens län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
0
-
Pågående
Västerbotten
2015-03-13 13:25
2015-05-13 14:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bladtjärnsbäcken SE706934-166230 Bladtjärnsbäcken Bladtjärnsbäcken Lögdeälven
2 Blåtjärnbäcken SE708905-164765 Blåtjärnbäcken Blåtjärnbäcken Lögdeälven
3 Byskeälv SE723053-173562 Byskeälv Byskeälven Byskeälven
4 Bäckmyrbäcken SE718858-159736 Bäckmyrbäcken Bäckmyrbäcken Umeälven
5 Daikanbäcken SE723090-152094 Daikanbäcken Daikanbäcken Ångermanälven
6 Dainabäcken SE720305-151117 Dainabäcken Dainabäcken Ångermanälven
7 Dalsån SE723940-150981 Dalsån Dalsån Ångermanälven
8 Fällforsån SE711575-171198 Fällforsån Tavelån Tavleån
9 Gargån SE724146-160487 Gargån Gargån Umeälven
10 Gigån SE711322-160760 Gigån Gideälven Gideälven
11 Gärssjöbäcken SE712650-171308 Gärssjöbäcken Fårbäcken Sävarån
12 Harrsjöbäcken SE716278-148623 Harrsjöbäcken Harrsjöbäcken Ångermanälven
13 Hornsjöbäcken SE719053-151483 Hornsjöbäcken Hornsjöbäcken Ångermanälven
14 Hästbäcken SE719390-171318 Hästbäcken Hästbäcken Skellefteälven
15 Kirjesån SE726102-152140 Kirjesån Kirjesån Umeälven
16 Kroksjöbäcken SE714771-165878 Kroksjöbäcken Kroksjöbäcken Umeälven
17 Kulbäcken SE712797-168152 Kulbäcken Kulbäcken Umeälven
18 Kvarnbäcken (Björksele) SE721302-162950 Kvarnbäcken (Björksele) Kvarnbäcken Umeälven
19 Kvarnbäcken (Sorsele) SE727334-158308 Kvarnbäcken (Sorsele) Kvarnbäcken Umeälven
20 Kvarnbäcken (Stensele) SE721795-156635 Kvarnbäcken (Stensele) Umeälven
21 Kvarnbäcken, Örträsksjön SE712299-165298 Kvarnbäcken, Örträsksjön Kvarnbäcken Öreälven
22 Kågeälven SE720335-174048 Kågeälven Kågeälven Kågeälven
23 Ledvassbäcken SE725716-169037 Ledvassbäcken Ledvassbäcken Byskeälven
24 Långträskån SE725007-170542 Långträskån Långträskån Byskeälven
25 Lögdeälven SE705861-167493 Lögdeälven Lögdeälven Lögdeälven
26 Malån SE722379-165708 Malån Skellefteälven
27 Manjaurån (Åman) SE718726-166620 Manjaurån (Åman) Manjaurån Umeälven
28 Marsån SE721382-150367 Marsån Marsån Ångermanälven
29 Månsträskån (Åman) SE718756-166624 Månsträskån (Åman) Månsträskån Umeälven
30 Näverlidbäcken SE724044-151147 Näverlidbäcken Näverlidbäcken Ångermanälven
31 Olsbäcken SE726834-156872 Olsbäcken Olsbäcken Umeälven
32 Rakkaurebäcken SE731545-153322 Rakkaurebäcken Vuovosjukke Umeälven
33 Rötjärnbäcken SE711667-160075 Rötjärnbäcken Rötjärnbäcken Gideälven
34 Stalonbäcken SE720464-150272 Stalonbäcken Stalonbäcken Ångermanälven
35 Storhundsjöbäcken SE719595-159783 Storhundsjöbäcken Umeälven
36 Storkvarnbäcken SE714472-168636 Storkvarnbäcken Storkvarnbäcken Umeälven
37 Sävarån SE711622-172513 Sävarån Sävarån Sävarån
38 Tallträskbäcken SE725249-156864 Tallträskbäcken Umeälven
39 Tavelån SE710318-171141 Tavelån Tavelån Tavleån
40 Trehörningsbäcken SE721303-162924 Trehörningsbäcken Kvarnbäcken Umeälven
41 Trinnan SE709466-169476 Trinnan Trinnan Umeälven
42 Trinnan (Hjåggsjöbäcken) SE708733-169535 Trinnan (Hjåggsjöbäcken) Hjåggsjöbäcken Umeälven
43 Vatjoträskbäcken SE726314-155904 Vatjoträskbäcken Vatjoträskbäcken Umeälven
44 Volvobäcken SE722379-153941 Volvobäcken Volvobäcken Umeälven
45 Vällingträskbäcken SE727105-156073 Vällingträskbäcken Vällingträskbäcken Umeälven
46 Åbyälv SE723642-174167 Åbyälv Åbyälven Åbyälven
47 Åsvattenbäcken SE722766-152346 Åsvattenbäcken Åsvattenbäcken Ångermanälven
48 Öreälven SE706099-169134 Öreälven Öreälven Öreälven
49 Östra Lairobäcken SE729473-157645 Östra Lairobäcken Umeälven