SCR grundvatten uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
undersökning av metaller som t.ex. Ni, Pb Cr etc
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Uppsala län
Uppsala kommun
Tierps kommun
Knivsta kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Heby kommun
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Uppsala
2015-03-18 12:55
2019-08-26 16:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Enköpingsåsen Munksundet SE624663-170655 Enköpingsåsen Norrström
2 enköpingtv SE661468-157211 Enköpingsåsen Norrström
3 fyrishov SE664044-160179 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
4 Galgbacken SE624520-161175 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
5 Klastorp SE664228-159921 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
6 Luthagen QN SE664044-160095 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
7 Luthagen QS SE664039-160111 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
8 NIRGV1A SE664209-159984 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
9 NIRGV1B SE664217-159970 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
10 NIRGV4 SE664182-159999 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
11 NIRGV5 SE664136-160075 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
12 NIRGV6 SE664125-160087 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
13 Stadsträdgården / Kronåsen SE616469-161967 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
14 Storvad SE618847-162315 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
15 Sunnersta SE618671-166511 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
16 SävjaånSamnanGE01 SE663836-160444 Sävjaån-Samnan Norrström
17 SävjaånSamnanJuv01 SE663886-160352 Sävjaån-Samnan Norrström
18 SävjaånSamnanNB01 SE663966-160305 Sävjaån-Samnan Norrström
19 SävjaånSamnanSC01 SE663828-160493 Sävjaån-Samnan Norrström
20 SävjaånSamnanTV01 SE663943-160289 Sävjaån-Samnan Norrström
21 Tunabergsparken 1 SE664116-160143 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
22 tunabergsparken 2 SE664103-160088 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
23 tunabergsparken 3 SE664110-160096 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
24 Ärna GV1 SE664265-159922 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
25 Ärna GV2 SE664243-159980 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 TärnsjöGA01 SE667283-156312 Tämnarån