VER, Pelagial mätkampanj 2011

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Naturvårdsverket delade 2010 ut medel till länsstyrelserna för att undersöka behovet av finare indelning av vattenförekomster. Norrlandslänen utförde denna mätkampanj tillsammans under 2011.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2011
2011
Avslutat
Gävleborg
2015-05-21 15:18
2015-05-29 10:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Harkskärsfjärden kluster ver 2011 SE674122-158280 Harskskärsfjärden kluster ver 2011 Harskskärsfjärden kluster ver 2011 Harkskärsfjärden Ligger utanför HARO
2 Hilleviksfjärden kluster ver 2011 SE674538-158113 Hilleviksfjärden kluster ver 2011 Hilleviksfjärden kluster ver 2011 Hilleviksfjärden Ligger utanför HARO
3 Norra Iggöfjärden kluster ver 2011 SE675448-157949 Norra Iggöfjärden kluster ver 2011 Norra Iggöfjärden kluster ver 2011 Hamnskär Ligger utanför HARO
4 Norrsundsfjärden kluster ver 2011 SE676062-157535 Norrsundsfjärden kluster ver 2011 Norrsundsfjärden kluster ver 2011 Norrsundet Ligger utanför HARO
5 S M Bottenhavets kustvatten kluster ver 2011 SE675829-158508 S M Bottenhavets kustvatten kluster ver 2011 S M Bottenhavets kustvatten kluster ver 2011 S S M Bottenhavets kustvatten Ligger utanför HARO
6 Södra Iggöfjärden kluster ver 2011 SE674996-158025 Södra Iggöfjärden kluster ver 2011 Södra Iggöfjärden kluster ver 2011 Iggösundet Ligger utanför HARO