KEU, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Effektuppföljningen syftar till att ge underlag för bedömning av måluppfyllelse, optimera samt styra kalknings- och biologiska återställningsinsatser. Effektuppföljningen sker i form av vattenkemisk och biologisk uppföljning. Uppföljningen av biologin syftar till att komplettera den vattenkemiska uppföljningen framförallt i områden där det vattenkemiska resultatet är osäkert samt att följa upp resultat av biologisk återställning. Den biologiska uppföljningen sker i form av nätprovfiske, bottenfaunaundersökningar och elfiske samt uppföljning av flodpärlmusselbestånd i vattendrag
Läs mer
Godkänd
2016-01-27 13:50
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1983
-
Pågående
Västernorrland
2016-01-27 10:14
2016-01-27 17:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aldersjöån_Nedre soptippen SE695848-158775 Aldersjöån_Nedre soptippen Gådeån Gådeån
2 Aldersjöån_Övre bron SE695983-158622 Aldersjöån_Övre bron Gådeån Gådeån
3 Aspån_Mellersta SE694015-157930 Aspån_Mellersta Aspån Indalsälven
4 Aspån_Nedre SE694019-158091 Aspån_Nedre Aspån Indalsälven
5 Aspån_Övre SE694033-157841 Aspån_Övre Aspån Indalsälven
6 Backeån_Nedre SE699927-162346 Backeån_Nedre Backeån Kustområde
7 Backeån_Övre SE699954-162271 Backeån_Övre Backeån Kustområde
8 Bastutjärnsån_Uppstr Lyckosjön SE693255-154198 Bastutjärnsån_Uppstr Lyckosjön Bastutjärnsån Ljungan
9 Bergsjöån_Nedre SE705645-158430 Bergsjöån_Nedre Södra Anundsjöån Moälven
10 Bergsjöån_Övre SE705885-158125 Bergsjöån_Övre Södra Anundsjöån Moälven
11 Bjällstaån_Nedre SE701469-162912 Bjällstaån_Nedre Bjällstaån Nätraån
12 Bjällstaån_Övre SE701408-162814 Bjällstaån_Övre Bjällstaån Nätraån
13 Bjässjöån_Mellan (gamla) SE694315-156700 Bjässjöån_Mellan (gamla) Bjässjöån Indalsälven
14 Bjässjöån_Mellan nya SE694295-156710 Bjässjöån_Mellan nya Bjässjöån Indalsälven
15 Bjässjöån_Nedre SE694145-156705 Bjässjöån_Nedre Bjässjöån Indalsälven
16 Bjässjöån_Övre SE694360-156665 Bjässjöån_Övre Bjässjöån Indalsälven
17 Björkån/Edslan_Vägersjön SE702390-152840 Björkån/Edslan_Vägersjön Edslan Ångermanälven
18 Björkån_B SE702360-152855 Björkån_B Edslan Ångermanälven
19 Björkån_Björksjödämmet SE701327-158958 Björkån_Björksjödämmet Björkån Ångermanälven
20 Björkån_Björksjön ovan vägbr SE701699-158851 Björkån_Björksjön ovan vägbr Rävsjöån Ångermanälven
21 Björkån_Bodvillbodarna SE702676-157356 Björkån_Bodvillbodarna Björkån Ångermanälven
22 Björkån_Brandberget SE702022-158650 Björkån_Brandberget Rävsjöån Ångermanälven
23 Björkån_Kraftledningen SE701785-158801 Björkån_Kraftledningen Rävsjöån Ångermanälven
24 Björkån_Landsvägsbron 75 m u SE700875-159020 Björkån_Landsvägsbron 75 m u Björkån Ångermanälven
25 Björkån_Mynningen 300 m upps SE700812-159018 Björkån_Mynningen 300 m upps Ångermanälven Ångermanälven
26 Björkån_Ned Stormyrbäckens u SE702238-158221 Björkån_Ned Stormyrbäckens u Björkån Ångermanälven
27 Björkån_Nedan Rämmasjön SE702800-157308 Björkån_Nedan Rämmasjön Björkån Ångermanälven
28 Björkån_Nedre SE701060-158995 Björkån_Nedre Björkån Ångermanälven
29 Björkån_Ormberget SE702238-158392 Björkån_Ormberget Björkån Ångermanälven
30 Björkån_Skjutbanan SE701037-159016 Björkån_Skjutbanan Björkån Ångermanälven
31 Björkån_Tjärndalstorpet SE701006-159024 Björkån_Tjärndalstorpet Björkån Ångermanälven
32 Björkån_Trollberget SE702246-158478 Björkån_Trollberget Björkån Ångermanälven
33 Björkån_Trollberget nedre SE702235-158511 Björkån_Trollberget nedre Björkån Ångermanälven
34 Björkån_Uppstr Meselet SE701214-158964 Björkån_Uppstr Meselet Björkån Ångermanälven
35 Björkån_Vägbron Björksjön SE701679-158852 Björkån_Vägbron Björksjön Rävsjöån Ångermanälven
36 Björkån_Åkvisslan SE702208-158605 Björkån_Åkvisslan Björkån Ångermanälven
37 Björkån_Ö. Ållsjön SE702236-158184 Björkån_Ö. Ållsjön Björkån Ångermanälven
38 Björkån_Övre SE702210-158590 Björkån_Övre Björkån Ångermanälven
39 Björnåsbäcken_Övre SE696005-156180 Björnåsbäcken_Övre Fuskingesån Indalsälven
40 Bladtjärnsbäcken_400 m ned Ängestjärn SE707080-165830 Bladtjärnsbäcken_400 m ned Ängestjärn Bladtjärnsbäcken Lögdeälven
41 Bladtjärnsbäcken_Nedstr Bladtjärnen SE707295-165480 Bladtjärnsbäcken_Nedstr Bladtjärnen Bladtjärnsbäcken Lögdeälven
42 Brantsbäcken_Gamla timmerrännan SE701984-158870 Brantsbäcken_Gamla timmerrännan Brandsbäcken Ångermanälven
43 Bredsjöån_ SE695380-156915 Bredsjöån_ Fuskingesån Indalsälven
44 Bruksån_Nedre bron SE700596-157609 Bruksån_Nedre bron Bruksån Ångermanälven
45 Bruksån_Övre sidofåran SE700542-157653 Bruksån_Övre sidofåran Bruksån Ångermanälven
46 Bryggtjärnsån_Nedre SE693188-155568 Bryggtjärnsån_Nedre Bryggtjärnsån Selångersån
47 Bryggtjärnsån_Övre SE693354-155455 Bryggtjärnsån_Övre Bryggtjärnsån Selångersån
48 Brånsån_Nedre SE694746-159881 Brånsån_Nedre Brånsån Gådeån
49 Brånsån_Övre SE694620-159775 Brånsån_Övre Brånsån Gådeån
50 Byån_Vanliga (vid passet) SE693950-160580 Byån_Vanliga (vid passet) Byån Kustområde
51 Byån_Vid bro SE693955-160565 Byån_Vid bro Byån Kustområde
52 Bärmsjöån_ SE703025-158930 Bärmsjöån_ Pärmsjöån Nätraån
53 Börkelån_Mellan SE694045-156250 Börkelån_Mellan Kvarnån & Börkelån Indalsälven
54 Börkelån_Nedre SE693990-156505 Börkelån_Nedre Kvarnån & Börkelån Indalsälven
55 Börkelån_Övre SE694136-156029 Börkelån_Övre Kvarnån & Börkelån Indalsälven
56 Dockstaån/Utanskogså_Östmarken SE700420-162375 Dockstaån/Utanskogså_Östmarken Dockstaån Kustområde
57 Dockstaån_Ned bro Dynäs SE699905-162431 Dockstaån_Ned bro Dynäs Dockstaån Kustområde
58 Dockstaån_Ned bro Hemsta SE699830-162704 Dockstaån_Ned bro Hemsta Dockstaån Kustområde
59 Dockstaån_Ned bro Nyland SE699875-162544 Dockstaån_Ned bro Nyland Dockstaån Kustområde
60 Dockstaån_Ned brotröskel SE699613-162811 Dockstaån_Ned brotröskel Dockstaån Kustområde
61 Dockstaån_Ned E4:an SE699635-162808 Dockstaån_Ned E4:an Dockstaån Kustområde
62 Edstabäcken_Nedre SE694963-157720 Edstabäcken_Nedre Edstabäcken Indalsälven
63 Eksjöån_Nerbruket SE695894-158246 Eksjöån_Nerbruket Eksjöån Indalsälven
64 Flisbäcken_Nederst SE704875-166392 Flisbäcken_Nederst Flisbäcken Husån
65 Flisbäcken_Näst nederst SE705071-166155 Flisbäcken_Näst nederst Flisbäcken Husån
66 Flisbäcken_Näst nederst SE705102-166075 Flisbäcken_Näst nederst Flisbäcken Husån
67 Flisbäcken_Näst överst SE705167-165720 Flisbäcken_Näst överst Flisbäcken Husån
68 Flisbäcken_Övre SE705165-165715 Flisbäcken_Övre Flisbäcken Husån
69 Forsån_A-näst överst SE703620-163770 Forsån_A-näst överst Forsån Moälven
70 Forsån_B-näst nederst SE703620-163690 Forsån_B-näst nederst Forsån Moälven
71 Forsån_C-nederst SE703660-163500 Forsån_C-nederst Forsån Moälven
72 Forsån_D-överst SE703615-163900 Forsån_D-överst Forsån Moälven
73 Fuskingeån_Nedre SE695585-156580 Fuskingeån_Nedre Fuskingesån Indalsälven
74 Fuskingeån_Nedre(nya) d SE695608-156550 Fuskingeån_Nedre(nya) d Fuskingesån Indalsälven
75 Färbäcken_ SE694716-158337 Färbäcken_ Färbäcken Indalsälven
76 Galasjöån_Nedstr Lillsjön SE703555-162340 Galasjöån_Nedstr Lillsjön Galasjöån Moälven
77 Galasjöån_Sågforsen SE703355-162755 Galasjöån_Sågforsen Galasjöån Moälven
78 Galtströmmen_Uppstr bron SE689583-158662 Galtströmmen_Uppstr bron Galtströmmen Kustområde
79 Gammelgårdsbäcken_Extra SE689877-155549 Gammelgårdsbäcken_Extra Gammelgårdsbäcken Ljungan
80 Gammelgårdsbäcken_Extra SE689893-155569 Gammelgårdsbäcken_Extra Gammelgårdsbäcken Ljungan
81 Gryttjesån_Gryttjesån SE690320-156425 Gryttjesån_Gryttjesån Tälgslättån Ljungan
82 Grätnäsån_Drömme SE701813-162267 Grätnäsån_Drömme Grätnäsån Nätraån
83 Gäddvattsån_Nedre SE702490-159800 Gäddvattsån_Nedre Sörån Nätraån
84 Gäddvattsån_Övre SE702495-159795 Gäddvattsån_Övre Sörån Nätraån
85 Hamptjärnbäcken_Nedre/a-nedstr hygge SE702860-158170 Hamptjärnbäcken_Nedre/a-nedstr hygge Rävsjöån Ångermanälven
86 Hamptjärnbäcken_Övre/b-mitt på hygge SE702865-158165 Hamptjärnbäcken_Övre/b-mitt på hygge Rävsjöån Ångermanälven
87 Hamptjärnsbäcken_Mellan väg kraftledn SE702005-164340 Hamptjärnsbäcken_Mellan väg kraftledn
88 Hamrebäcken_Mellersta SE694500-157825 Hamrebäcken_Mellersta Hamrebäcken Indalsälven
89 Hamrebäcken_Nedre SE694525-157900 Hamrebäcken_Nedre Hamrebäcken Indalsälven
90 Hamrebäcken_Övre uppstr dos SE694475-157580 Hamrebäcken_Övre uppstr dos Hamrebäcken Indalsälven
91 Hansjöbäcken_Kvissle SE697319-159541 Hansjöbäcken_Kvissle WA35722481 Kustområde
92 Harrån_Nedre SE693640-149625 Harrån_Nedre Harrån Ljungan
93 Hemgravsån_Kvarntorpet upp bron SE692038-155397 Hemgravsån_Kvarntorpet upp bron Hemgravsån Ljungan
94 Hemlingsån_100 m ned bron SE706417-163295 Hemlingsån_100 m ned bron Hemlingsån Gideälven
95 Hemlingsån_Nedre SE706315-163475 Hemlingsån_Nedre Hemlingsån Gideälven
96 Hädanbergsån_Fors 3 ned Hemsjö SE705346-161284 Hädanbergsån_Fors 3 ned Hemsjö Hädanbergsån Moälven
97 Idbyån_Strax uppstr bron SE702450-165475 Idbyån_Strax uppstr bron Idbyån Idbyån
98 Idsjöbäcken_Nedre SE699921-160599 Idsjöbäcken_Nedre Mångsån Ångermanälven
99 Idsjöbäcken_Övre SE699903-160678 Idsjöbäcken_Övre Mångsån Ångermanälven
100 Inviksån_Ned bäverdamm SE699381-161744 Inviksån_Ned bäverdamm Inviksån Kustområde
101 Inviksån_Ned gångbro SE699325-161868 Inviksån_Ned gångbro Inviksån Kustområde
102 Inviksån_Nedre SE699255-161950 Inviksån_Nedre Inviksån Kustområde
103 Inviksån_Nedstr Sör-Almsjön SE699578-161399 Inviksån_Nedstr Sör-Almsjön Inviksån Kustområde
104 Inviksån_S väg SE699401-161628 Inviksån_S väg Inviksån Kustområde
105 Inviksån_Övre SE699460-161425 Inviksån_Övre Inviksån Kustområde
106 Judeån_Jude SE697063-159971 Judeån_Jude Utansjöån Kustområde
107 Judeån_Karlberg SE697217-159679 Judeån_Karlberg Utansjöån Kustområde
108 Kakubölesån_Strax uppstr bron SE703585-164680 Kakubölesån_Strax uppstr bron Kakubölesån Idbyån
109 Knäsjöbäcken_Ned kronlinan Knäsjö SE707453-160827 Knäsjöbäcken_Ned kronlinan Knäsjö Moälven
110 Kvarsättbäcken_Hjässberget(Provy./ö SE692364-156617 Kvarsättbäcken_Hjässberget(Provy./ö Kvarsättbäcken Selångersån
111 Kvarsättbäcken_Provyta SE692350-157060 Kvarsättbäcken_Provyta Kvarsättbäcken Selångersån
112 Kvarsättbäcken_Provyta SE692390-156357 Kvarsättbäcken_Provyta Norra Skarpåsbäcken Selångersån
113 Kvarsättbäcken_Stenbäcken(Provy./n SE692370-156870 Kvarsättbäcken_Stenbäcken(Provy./n Kvarsättbäcken Selångersån
114 Kylsnäsån_Bro över ån SE702365-160140 Kylsnäsån_Bro över ån Sörån Nätraån
115 Kylsnäsån_Nedre SE702382-160411 Kylsnäsån_Nedre Sörån Nätraån
116 Kälaviksbäcken_Nedre SE699990-163565 Kälaviksbäcken_Nedre Viksbäcken Kustområde
117 Kälaviksbäcken_Nedre SE699993-163566 Kälaviksbäcken_Nedre Viksbäcken Kustområde
118 Kälaviksbäcken_Nedre Ny SE700003-163573 Kälaviksbäcken_Nedre Ny Viksbäcken Kustområde
119 Kälaviksbäcken_Övre SE699972-163449 Kälaviksbäcken_Övre Viksbäcken Kustområde
120 Laxsjöån_Nedre SE696835-157020 Laxsjöån_Nedre Ljustorpsån Indalsälven
121 Laxsjöån_Övre SE696920-157000 Laxsjöån_Övre Ljustorpsån Indalsälven
122 Laxsjöån_Övre 2 SE696945-156995 Laxsjöån_Övre 2 Ljustorpsån Indalsälven
123 Leån_Nedre skoterbron SE700221-160400 Leån_Nedre skoterbron Loån Ångermanälven
124 Ljustorpsån_Hugstren SE694980-157187 Ljustorpsån_Hugstren Ljustorpsån Indalsälven
125 Ljustorpsån_Lagfors nedre SE695041-157154 Ljustorpsån_Lagfors nedre Ljustorpsån Indalsälven
126 Ljustorpsån_Nylandsforsen övre SE694991-157343 Ljustorpsån_Nylandsforsen övre Ljustorpsån Indalsälven
127 Lockstaån/lägstaån_Nedre SE707645-162795 Lockstaån/lägstaån_Nedre Lockstaån Gideälven
128 Lockstaån_Övre SE707645-162785 Lockstaån_Övre Lockstaån Gideälven
129 Lägstaån/lockstaån_Övre vid lägstasjön SE708350-160915 Lägstaån/lockstaån_Övre vid lägstasjön Lockstaån Gideälven
130 Maljan_Mellan SE691868-147943 Maljan_Mellan Maljan Ljungan
131 Maljan_Nedre SE691945-147925 Maljan_Nedre Maljan Ljungan
132 Maljan_Övre SE691825-147950 Maljan_Övre Maljan Ljungan
133 Malmån_Övre SE698710-156005 Malmån_Övre Malmån Ångermanälven
134 Malungsån_Övre SE689955-155795 Malungsån_Övre Tälgslättån Ljungan
135 Mattarbodbäcken_Nedre SE705816-163855 Mattarbodbäcken_Nedre Mattarbodbäcken Gideälven
136 Mattarbodbäcken_Övre nedan fallet SE705773-163936 Mattarbodbäcken_Övre nedan fallet Mattarbodbäcken Gideälven
137 Mjällån_Mobäcksbron SE696551-158071 Mjällån_Mobäcksbron Mjällån Indalsälven
138 Mjällån_Ovan skoterbron SE695388-158221 Mjällån_Ovan skoterbron Mjällån Indalsälven
139 Mjällån_Ågrena SE696235-158258 Mjällån_Ågrena Mjällån Indalsälven
140 Mo-Långsjöbäcken_Ned bäverdammen SE703636-156220 Mo-Långsjöbäcken_Ned bäverdammen Tjålmsjöån Ångermanälven
141 Mussjöbäcken_Nedre SE696624-154166 Mussjöbäcken_Nedre Järkvisslebäcken Indalsälven
142 Mussjöbäcken_Övre SE696730-153897 Mussjöbäcken_Övre Järkvisslebäcken Indalsälven
143 Mångmanån_Nedre SE702995-155925 Mångmanån_Nedre Mångmanån Ångermanälven
144 Märratjärnsbäcken_Ned vägtrumman SE702282-160406 Märratjärnsbäcken_Ned vägtrumman
145 Märratjärnsbäcken_Pigtjärnsbäcken SE702197-160530 Märratjärnsbäcken_Pigtjärnsbäcken
146 Norsbäcken_Uppstr hällan SE701764-162891 Norsbäcken_Uppstr hällan Bjällstaån Nätraån
147 Rislandsån_V Kvissle SE697271-159466 Rislandsån_V Kvissle Rislandsån Kustområde
148 Rävsjöån_Nedre SE702223-158623 Rävsjöån_Nedre Rävsjöån Ångermanälven
149 Rävsjöån_Övre SE702514-158456 Rävsjöån_Övre Rävsjöån Ångermanälven
150 Saluån_Näst nederst - blå SE704440-167190 Saluån_Näst nederst - blå Saluån Kustområde
151 Saluån_Näst överst SE705140-166795 Saluån_Näst överst Saluån Kustområde
152 Saluån_Skademark SE704670-167015 Saluån_Skademark Saluån Kustområde
153 Saluån_Vid gamla E4-nederst SE704435-167195 Saluån_Vid gamla E4-nederst Saluån Kustområde
154 Saluån_Överst SE705155-166790 Saluån_Överst Saluån Kustområde
155 Skäljån_Stugan SE703565-156183 Skäljån_Stugan Tjålmsjöån Ångermanälven
156 Solbergsån_A-övre SE707470-158975 Solbergsån_A-övre Solbergsån Moälven
157 Solbergsån_B-mellersta SE707280-159155 Solbergsån_B-mellersta Nipbäcken Moälven
158 Solbergsån_C-nedersta SE707010-159480 Solbergsån_C-nedersta Solbergsån Moälven
159 Spiggsjöbäcken_Ovan vägtrumman SE693465-155440 Spiggsjöbäcken_Ovan vägtrumman WA64257254 Selångersån
160 Stavrebäcken_Stavrebäcken SE694315-158274 Stavrebäcken_Stavrebäcken Stavrebäcken Indalsälven
161 Stenbitbäcken_Mellan SE694930-157195 Stenbitbäcken_Mellan Stenbitbäcken Indalsälven
162 Stenbitbäcken_Nedre SE694949-157224 Stenbitbäcken_Nedre Stenbitbäcken Indalsälven
163 Stenbitsjöbäcken_Nedre SE708566-160433 Stenbitsjöbäcken_Nedre Stenbitsjöbäcken Gideälven
164 Stenbitsjöbäcken_Övre SE708668-160444 Stenbitsjöbäcken_Övre Stenbitsjöbäcken Gideälven
165 Stensjöån_ SE690493-151616 Stensjöån_ Stensjöån Delångersån
166 Stensjöån_100 m ned väg SE690620-151755 Stensjöån_100 m ned väg Delångersån
167 Storselsån_Storsele nya bro mel SE707190-161575 Storselsån_Storsele nya bro mel Hemlingsån Gideälven
168 Storselsån_Storsele nya bro ned SE707175-161575 Storselsån_Storsele nya bro ned Hemlingsån Gideälven
169 Storåstjärnbäcken_Uppstr E4:an SE689850-158063 Storåstjärnbäcken_Uppstr E4:an
170 Strinneån_Mellersta SE700980-157970 Strinneån_Mellersta Strinneån Ångermanälven
171 Strinneån_Åslätten höger södra SE700909-158112 Strinneån_Åslätten höger södra Strinneån Ångermanälven
172 Strinneån_Åslätten vänst norra SE700910-158112 Strinneån_Åslätten vänst norra Strinneån Ångermanälven
173 Strinneån_Övre SE701090-157830 Strinneån_Övre Strinneån Ångermanälven
174 Sulån_Bottenfaunalokal ned SE694091-155326 Sulån_Bottenfaunalokal ned Sulån Selångersån
175 Sulån_Mellan (gamla övre) SE694135-155330 Sulån_Mellan (gamla övre) Sulån Selångersån
176 Sulån_Ned vägbro väster-hö SE693430-156450 Sulån_Ned vägbro väster-hö Sulån Selångersån
177 Sulån_Nedre SE693425-156445 Sulån_Nedre Sulån Selångersån
178 Sulån_Uppstr vägbro SE693285-156650 Sulån_Uppstr vägbro Sulån Selångersån
179 Sulån_Uppstr vägbron SE693285-156635 Sulån_Uppstr vägbron Sulån Selångersån
180 Sulån_Övre (nya) SE694150-155320 Sulån_Övre (nya) Sulån Selångersån
181 Svartsjöån_Ramviksvallen SE697123-159462 Svartsjöån_Ramviksvallen Utansjöån Kustområde
182 Sågbäcken_Nedstr vägtrumman SE694730-156325 Sågbäcken_Nedstr vägtrumman
183 Sättnaån_1.5 km ned Gåltjärn SE693080-156805 Sättnaån_1.5 km ned Gåltjärn Sömlingen Selångersån
184 Sättnaån_Brudal SE693065-156830 Sättnaån_Brudal Sömlingen Selångersån
185 Sättnaån_Ned kvarn Sättna SE692895-157002 Sättnaån_Ned kvarn Sättna Sömlingen Selångersån
186 Sättnaån_Nedre plan.bron SE693250-156630 Sättnaån_Nedre plan.bron Sömlingen Selångersån
187 Sörån_Nederst 4 SE693470-159775 Sörån_Nederst 4 Sörån Kustområde
188 Sörån_Näst nederst 3 SE693472-159760 Sörån_Näst nederst 3 Sörån Kustområde
189 Sörån_Överst (1) SE693953-158842 Sörån_Överst (1) Åsjöbäcken Kustområde
190 Sörån_Övre SE693660-159285 Sörån_Övre Kvarnån & Svartån Kustområde
191 Tallåsån_Björnäsberget SE697328-157983 Tallåsån_Björnäsberget Mjällån Indalsälven
192 Tallåsån_Nedstr Björnäsberget SE697256-157976 Tallåsån_Nedstr Björnäsberget Mjällån Indalsälven
193 Tjålmsjöån_Övre SE703440-156145 Tjålmsjöån_Övre Tjålmsjöån Ångermanälven
194 Torringsån_1 km O Torringen SE689432-156840 Torringsån_1 km O Torringen Stångån Ljungan
195 Torringsån_Ned Bodtjärnsbäcken SE689453-156967 Torringsån_Ned Bodtjärnsbäcken Stångån Ljungan
196 Torringsån_Övre SE689447-156942 Torringsån_Övre Stångån Ljungan
197 Tryttmyrbäcken_Nedre SE704148-160136 Tryttmyrbäcken_Nedre Sågbäcken Moälven
198 Tryttmyrbäcken_Övre SE704156-160055 Tryttmyrbäcken_Övre
199 Tvärån_A-övre Nästvattenån SE698145-159295 Tvärån_A-övre Nästvattenån Kramforsån Kustområde
200 Tvärån_B-mellersta Nästvatt SE698205-159285 Tvärån_B-mellersta Nästvatt Kramforsån Kustområde
201 Tvärån_C-nederst Nästvatten SE698260-159295 Tvärån_C-nederst Nästvatten Kramforsån Kustområde
202 Tälgslättån_Nedre SE690585-156783 Tälgslättån_Nedre Tälgslättån Ljungan
203 Tälgslättån_Utloppet SE690935-156470 Tälgslättån_Utloppet Tälgslättån Ljungan
204 Tälgslättån_Övre vägbron SE690917-156482 Tälgslättån_Övre vägbron Tälgslättån Ljungan
205 Täljeån_Gammelbodarnas Natur SE694020-150122 Täljeån_Gammelbodarnas Natur Täljeån Ljungan
206 Ulvsjöån_Nedre SE690195-154175 Ulvsjöån_Nedre Skansån Harmångersån
207 Ulvsjöån_Övre SE690660-152730 Ulvsjöån_Övre Skansån Harmångersån
208 Utterån_Fällkälsforsen nedre SE705887-162158 Utterån_Fällkälsforsen nedre Utterån Moälven
209 Utterån_Fällkälsforsen övre SE705950-162125 Utterån_Fällkälsforsen övre Utterån Moälven
210 Utterån_Mellan SE706500-161570 Utterån_Mellan Utterån Moälven
211 Utterån_Nedre SE705235-162420 Utterån_Nedre Utterån Moälven
212 Utterån_Nordsjöänget SE705873-162172 Utterån_Nordsjöänget Utterån Moälven
213 Utterån_Referens SE706486-161582 Utterån_Referens Utterån Moälven
214 Utterån_Stenkilsforsen SE705233-162427 Utterån_Stenkilsforsen Utterån Moälven
215 Utterån_Upp Brattbäcken SE706508-161550 Utterån_Upp Brattbäcken Utterån Moälven
216 Utterån_Överst SE706545-161515 Utterån_Överst Utterån Moälven
217 Uvån_A-övre SE703390-160805 Uvån_A-övre Uvån Nätraån
218 Uvån_B-mellersta SE703305-160925 Uvån_B-mellersta Uvån Nätraån
219 Uvån_C-nedersta SE703145-161035 Uvån_C-nedersta Uvån Nätraån
220 Vackerlandån_Övre SE697030-153930 Vackerlandån_Övre Mussjöbäcken Indalsälven
221 Vallån_Nedre Nylandsbodarna SE700039-157782 Vallån_Nedre Nylandsbodarna Vallån Ångermanälven
222 Vallån_Övre SE699961-157538 Vallån_Övre Vallån Ångermanälven
223 Vedån_A-nederst SE699768-162933 Vedån_A-nederst Vedån Kustområde
224 Vedån_B-strax nedom E4 SE699822-162905 Vedån_B-strax nedom E4 Vedån Kustområde
225 Vedån_C-näst överst SE699934-162907 Vedån_C-näst överst Vedån Kustområde
226 Vedån_D-överst/Brattbacken SE699936-162909 Vedån_D-överst/Brattbacken Vedån Kustområde
227 Vedån_D-överst/upp bäverdä SE699930-162915 Vedån_D-överst/upp bäverdä Vedån Kustområde
228 Viättån_Nedre SE699890-160290 Viättån_Nedre Loån Ångermanälven
229 Vällingsjöbäcken_Nedan Vällingsjön SE697895-156925 Vällingsjöbäcken_Nedan Vällingsjön Ledingsån Ångermanälven
230 Älandsån_Nedre SE695330-160365 Älandsån_Nedre Älandsån Kustområde
231 Älandsån_Skolan SE695295-160398 Älandsån_Skolan Älandsån Kustområde
232 Älandsån_Str gamla dammen SE695289-160414 Älandsån_Str gamla dammen Älandsån Kustområde
233 Älandsån_Övre SE695560-160085 Älandsån_Övre Älandsån Kustområde
234 Överdalsån_Mellersta SE695535-160680 Överdalsån_Mellersta Överdalsån Kustområde
235 Överdalsån_Nedre SE695500-160760 Överdalsån_Nedre Överdalsån Kustområde
236 Överdalsån_Övre SE695705-160625 Överdalsån_Övre Överdalsån Kustområde