RMÖ, Grundvattenförekomster, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Målet är att ta fram underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer för kemisk status gällande länets grundvattenförekomster.
Syftet är att övervaka grundvattenförekomster med utgångspunkt från regional hotbild och miljöpåverkan. Informationen ska ge underlag till åtgärder och statusklassificering enligt Förordning (SFS 2004:660 och SFS 2011:634) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt miljömålsuppföljning. Vattenanalys sker av prov från källor och privata brunnar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2015
-
Pågående
Örebro
2016-02-12 16:13
2018-06-27 16:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ag3 K1 SE658650-145116 Ag3 K1 T0059 Askersundsåsen, Lekabergsvägenområdet Norrström
2 AXBERGSBERGA SE658548-146772 AXBERGSBERGA 135099 Örebroåsen, Berga-Ölmbrotorpområdet Norrström
3 BLEXBERGSTORP SE660042-144572 BLEXBERGSTORP T0057 Svennevadsåsen, Svennevad-Pålsbodaområdet Norrström
4 BO SE653345-147862 BO 135199 Svennevadsåsen, Hjortkvarnområdet Motala ström
5 BRETORP SE657831-145110 BRETORP T0038 Garphyttan-Ånnaboda Norrström
6 BREVEN SE654637-148820 BREVEN 135113 Lännäsåsen, Kullasjönområdet Nyköpingsån
7 BROTORP SE658910-143584 BROTORP 135179 Karlsdalsåsen, Öfallaområdet Göta älv
8 BRUNNSJÖTORP SE661057-142498 BRUNNSJÖTORP T0039 Olshammarsåsen, Skarbyholmsområdet Göta älv
9 BRYNTERUD SE652616-142225 BRYNTERUD 135240 Finnerödjaåsen, Ullsandområdet Motala ström
10 BÄCK SE654470-143646 BÄCK T0040 Stadraåsen Norrström
11 BÄCKETORP SE654228-147714 BÄCKETORP T0041 Åbytorpsåsen, Ängslyckanområdet Nyköpingsån
12 BÄRSTA SE656648-147794 BÄRSTA 135029 Svennevadsåsen, Bärsta-Restaområdet Norrström
13 DJURSNÄS SE655734-149657 DJURSNÄS T0042 Fellingsbroåsen, Djursnäsområdet Norrström
14 DORMEN SE655677-143385 DORMEN 135133 Tryggebodaåsen, Dormenområdet Norrström
15 DUVEDALEN SE657297-142468 DUVEDALEN 135245 Knutsbol-Duvedalen Göta älv
16 EDSBERGS-VIA SE656044-144605 EDSBERGS-VIA 135221 Fjugesta Norrström
17 FILIPSHYTTAN SE657641-145308 FILIPSHYTTAN T0058 Garphyttan-Vintrosa Norrström
18 FÄBOBACKEN SE665635-145453 FÄBOBACKEN 135081 Basttjärn Norrström
19 FÖRLUNDA SE657914-146724 FÖRLUNDA 135230 Örebroåsen, Förlundaområdet Norrström
20 GETINGEBERG SE655107-144613 GETINGEBERG 135045 Viby Norrström
21 GYSTA SE664559-145339 GYSTA 135102 Fagerlöt Norrström
22 GÖKSHOLM SE657156-148757 GÖKSHOLM 135070 Göksholm Norrström
23 HIMMER SE655359-148669 HIMMER 135165 Lännäsåsen, Himmerområdet Nyköpingsån
24 HJULSJÖBY SE662804-144372 HJULSJÖBY T0044 Knutsbol-Duvedalen Norrström
25 HÄLGESTA SE655435-144833 HÄLGESTA T0045 Hampetorp Norrström
26 JÖNSHYTTAN SE662347-146268 JÖNSHYTTAN T0046 Lokaåsen, Lokaområdet Norrström
27 KILINGE SE655668-148117 KILINGE 135181 Hällabrottet-Södra Odensbacken Norrström
28 KLOTHYTTAN SE664217-147158 KLOTHYTTAN 135144 Kloten Norrström
29 KNUTSBOL SE657354-142584 KNUTSBOL T0047 Körtingsberg Göta älv
30 KÖRTINGSBERG SE655014-144497 KÖRTINGSBERG T0048 Lokaåsen, Karlskoga-Hållsjönområdet Norrström
31 LAXÅSKOGEN SE653391-143355 LAXÅSKOGEN 135260 Olshammarsåsen, Skirenområdet Norrström
32 LÄNNÄS SE655822-148703 LÄNNÄS 135100 Lännäsåsen, Lännäsområdet Norrström
33 LÄNNÄS-SAND SE655771-149068 LÄNNÄS-SAND T0049 Hjulsjöåsen, Hjulsjöområdet Norrström
34 MELLÖSA-EGBY SE656375-148661 MELLÖSA-EGBY 135066 Lännäsåsen (Egbyåsen), Segersjöområdet Norrström
35 MOSÅS SE656645-146256 MOSÅS 135143 Hallsberg-Kumlaåsen, Kumla-Mosås-Mariebergområdet Norrström
36 N VINÖN SE656425-149486 N VINÖN 135061 Fellingsbroåsen, Norra Vinönområdet Norrström
37 RUDDAMMEN SE655753-149284 RUDDAMMEN 135232 Hampetorp Norrström
38 RYNNINGEN SE655001-145116 RYNNINGEN T0050 Rågsandsåsen, Karlsbyggetområdet Norrström
39 RÅGSAND SE655360-148141 RÅGSAND T0051 Stora Mellösaåsen Nyköpingsån
40 S ALLMÄNNINGBO SE662482-148349 S ALLMÄNNINGBO 135130 Malingsboåsen, S Allmänningboområdet Norrström
41 SKYBERGA SE655554-145572 SKYBERGA 135257 Hardemoåsen, Skybergabackenområdet Norrström
42 SPANNARBODA SE660667-148407 SPANNARBODA 135170 Fellingsbroåsen, Spannarbodaområdet Norrström
43 SÅNNABODA SE657931-145052 SÅNNABODA 135109 Garphyttan-Ånnaboda Norrström
44 TJUGESTA ÖST SE658246-147609 TJUGESTA ÖST T0052 Hackvad Norrström
45 VALSTA SE655627-148374 VALSTA T0053 Tryggebodaåsen, Dormenområdet Norrström
46 VISSBERGA SE655155-145930 VISSBERGA T0054 Lindesbergsåsen, Vasselhyttan - Storåområdet Norrström
47 VÄNG SE660756-147415 VÄNG 135103 Glanshammarsåsen, Hultasjönområdet Norrström
48 VÄSTVALLA SE658880-148879 VÄSTVALLA 135128 Fellingsbroåsen, Västvallaområdet Norrström
49 ÅNNEBRUNN SE655005-145269 ÅNNEBRUNN 135086 Lybby Norrström
50 ÄLGESTA SE657993-145612 ÄLGESTA 135050 Hardemoåsen, Älgestaområdet Norrström
51 ÄLVESTORP SE661328-143080 ÄLVESTORP T0055 Garphyttan-Ånnaboda Göta älv
52 ÄNGSHOLMEN SE657140-145598 ÄNGSHOLMEN 135132 Hardemoåsen, Norra Folkavi-Irvingsholmområdet Norrström
53 Ö BORN SE664535-145297 Ö BORN 135084 Ställbergsåsen, Östra Bornområdet Norrström
54 Ö KEDJEÅSEN SE659684-142663 Ö KEDJEÅSEN T0056 Lybby Göta älv
55 ÖNNABO SE653208-145745 ÖNNABO 135244 Hallsberg-Kumlaåsen, Rönneshyttaområdet södra Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BREVEN2 SE654399-148879 BREVEN2 135080 Lännäsåsen, Kullasjönområdet Nyköpingsån
2 DORMEN2 SE655648-143393 DORMEN2 T0043 Älvestorp Norrström
3 LAXÅSKOGEN2 SE653374-143348 LAXÅSKOGEN2 135249 Olshammarsåsen, Skirenområdet Norrström
4 ÅHULT SE658715-143371 ÅHULT 135250 Karlsdalsåsen, Öfallaområdet Göta älv