RK, Broviken och dess tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Broviken ingår i vattenförekomsten Mälaren-Görväln medan vattendragen tillhör kategorin övrigt vatten. Det föreslagna kontrollprogrammet syftar till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i Brovikens lokala avrinningsområde, samt att ge kunskap om hur miljökvaliteten i Broviken och dess tillflöden förhåller sig till beslutade miljökvalitetsnormer.
Ej granskad
Sötvatten
Upplands-Bro kommun
RK, Recipientkontroll
2015
-
Pågående
Stockholm
2016-03-14 11:14
2019-03-21 09:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brobäcken, mynning SE659868-160427 Brobäcken, mynning RK-VDRG-U.V1 Brobäcken Norrström
2 Broviken, norra SE659816-160425 Mälaren-Görväln Norrström
3 Broviken, södra SE659702-160559 Mälaren-Görväln Norrström
4 Inre Brofjärden IB1 SE659668-160294 Broviken IB1 Mälaren-Görväln Norrström
5 Lillån (Broviken) SE659767-160718 Lillån (Broviken) RK-VDRG-U.V5 Lillån (Kungsängen) Norrström
6 Nygårdsbäcken SE659856-160501 Nygårdsbäcken RK-VDRG-U.V4 Mälaren-Görväln Norrström
7 Sätrabäcken, Assurs väg SE660034-160361 Sätrabäcken, Assurs väg RK-VDRG-U.V2 Brobäcken-Sätrabäcken Norrström
8 Önstabäcken, Assurs väg SE660031-160334 Önstabäcken, Assurs väg RK-VDRG-U.V3 Brobäcken-Önstabäcken Norrström