Sedimentprovtagning kust Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sedimentprovtagning på Gotland från 2011 och framåt
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Gotlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2011
-
Pågående
Gotland
2016-09-07 12:30
2016-09-29 13:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bogeviken nordvästra SE640129-167716 Bogevik Ligger utanför HARO
2 Bogeviken nordöstra SE640127-167799 Bogevik Ligger utanför HARO
3 Bogeviken sydvästra SE640018-167715 Bogevik Ligger utanför HARO
4 Bogeviken södra SE640055-167835 Bogevik Ligger utanför HARO
5 Burgsviken Fidenäs SE633260-165081 Burgsviken Ligger utanför HARO
6 Burgsviks hamn SE632584-164890 Burgsviken Kustområde
7 Flundreviken SE639640-165035 Gotlands nv kustvatten Kustområde
8 Fårösundet SE642097-169126 Fårösund Ligger utanför HARO
9 Fårösunds hamn SE642039-169299 Fårösund Ligger utanför HARO
10 Fårösunds marina SE642009-169315 Fårösund Ligger utanför HARO
11 Gansviken SE633578-165714 Gansviken Ligger utanför HARO
12 Herrvik SE637050-168678 Ö Gotlands m kustvatten Ligger utanför HARO
13 Kappelshamn södra SE641570-167777 Kappelshamnsviken Ligger utanför HARO
14 Kappelshamn västra SE641765-167703 Kappelshamnsviken Ligger utanför HARO
15 Katthammarsvik SE637186-168288 Ö Gotlands m kustvatten Ligger utanför HARO
16 Klinte 1 SE636531-164355 Klintehamnsviken sek namn Ligger utanför HARO
17 Klinte 2 SE636510-164381 Klintehamnsviken sek namn Kustområde
18 Klinte 3 SE636560-164368 Klintehamnsviken sek namn Kustområde
19 Lickershamn SE641455-166085 Gotlands nv kustvatten Ligger utanför HARO
20 Ljugarn SE635892-167492 Lausvik Ligger utanför HARO
21 Länna SE640312-167867 Ö Gotlands n kustvatten Ligger utanför HARO
22 Ronehamn SE634175-166248 Gansviken Ligger utanför HARO
23 Tälleviken SE643348-169970 Fårö n kustvatten Ligger utanför HARO
24 Valleviken SE641131-168693 Ö Gotlands n kustvatten Kustområde
25 Vägumeviken NO SE640598-167975 Ö Gotlands n kustvatten Ligger utanför HARO
26 Vägumeviken NV SE640571-167880 Ö Gotlands n kustvatten Ligger utanför HARO