RK, Dorotea deponi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 13:57
Sötvatten
Löpande program
Dorotea kommun
RK, Recipientkontroll
1986
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 08:15
2011-08-31 08:50
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nedan deponi, P2 SE712844-152700 Nedan deponi P2 Ångermanälven
2 Nedan deponi, P3 SE712834-152708 Nedan deponi P3 Ångermanälven
3 Ovan deponi, P1 SE712854-152733 Ovan deponi P1 Ångermanälven
4 Storudden, Nedan deponin SE712768-152599 Nedan deponi Storudden Bergvattenån Ångermanälven
5 Åbron, ovan deponin SE712791-152744 Ovan deponi Åbron Bergvattenån Ångermanälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Enskild drickvattenbrunn, P4 SE712886-152668 Enskild drickvattenbrunn P4 Ångermanälven