KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I detta övervakningsprogram ingår de bad som inte omfattas av badvattendirektivet, vilka bör kontrolleras minst 3 eller 4 ggr per år beroende på badsäsongens längd. Provtagning sker för att analysera förekomsten av så kallade indikatororganismer (E.coli respektive intestinala enterokocker), förhöjda halter av dessa organismer indikerar att en förorening skett av vattnet. Vid provtagningstillfället ska även eventuell algförekomst/cyanobakterier samt ev skräp noteras och rapporteras. Kommunerna ansvarar för baden och Folkhälsomyndigheten är den nationella datavärden som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten sköter Badplatsen (https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html). Ansvariga för undersökningens genomförande är kommunerna i Örebro län. De bad som omfattas av badvattendirektivet (EU-bad) finns i övervakningsprogrammet "Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg".
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Laxå kommun
Askersund kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Lekeberg kommun
Lindesberg kommun
Ljusnarsberg kommun
KÖ, kommunal övervakning
1991
-
Pågående
Örebro
2016-10-19 14:03
2016-10-24 09:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alkvettern, Lunedet SE658790-142100 Alkvettern, Lunedet Alkvettern Göta älv
2 Alnängarna SE657299-146843 Alnängarna Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
3 Aspa badplats, Vättern SE651650-144200 Aspa badplats, Vättern Vättern - Duvfjärden Motala ström
4 Aspasjön SE661534-146905 Aspasjön Stora Aspasjön Norrström
5 Borasjön SE653950-142770 Borasjön Borasjön Norrström
6 Borgmästarholmen SE652827-144837 Borgmästarholmen Vättern - Alsen Motala ström
7 Botaren, Röda Sand SE654365-148685 Botaren, Röda Sand Brevensån Nyköpingsån
8 Bottenån, Norsviken SE661082-146707 Bottenån, Norsviken Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön Norrström
9 Bredsjö badplats SE663546-143981 Bredsjö badplats Stora Bredsjön Norrström
10 Bäcksjön SE654740-145230 Bäcksjön Bäcksjön Norrström
11 Carlssons, Lindesjön SE660774-146671 Carlssons, Lindesjön Stora Lindessjön Norrström
12 Dammsjöns badplats, Stråssa SE662408-146630 Dammsjöns badplats, Stråssa Dammsjön Norrström
13 Degernäs camping SE657000-142310 Degernäs camping Möckeln Göta älv
14 Degernäsbadet SE657160-142260 Degernäsbadet Möckeln Göta älv
15 Estabosjön SE654025-145720 Estabosjön Estabosjön Nyköpingsån
16 Gallabergssjön SE654090-144350 Gallabergssjön Gallabergsbäcken från Gallabergssjön till Vibysjön Norrström
17 Glien, Långa Sand SE663010-147529 Glien, Långa Sand Glien Norrström
18 Grytenbadet SE656980-141790 Grytenbadet Gryten Göta älv
19 Grönbobadet SE660998-147835 Grönbobadet Grönbosjön Norrström
20 Gusselby Annorlunda SE661582-146555 Gusselby Annorlunda Råsvalen Norrström
21 Hagabadet, Alsen SE652900-144900 Hagabadet, Alsen Vättern - Alsen Motala ström
22 Hjulsjö badplats SE662910-144250 Hjulsjö badplats Hjulsjön Norrström
23 Hjälmarbaden SE657043-147765 Hjälmarbaden Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
24 Hjälmaren, Dimbobaden SE655750-149580 Hjälmaren, Dimbobaden Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
25 Hjälmaren, Norra Vinön SE656485-149475 Hjälmaren, Norra Vinön Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
26 Hjälmaren, Åstabadet SE657665-148345 Hjälmaren, Åstabadet Hjälmaren-Mellanfjärden Norrström
27 Husabergsudde, Alsen SE652775-144850 Husabergsudde, Alsen Vättern - Alsen Motala ström
28 Hästhagsbrottet SE655428-146712 Hästhagsbrottet Norrström
29 Hörken, Norra Hörken SE665744-145062 Hörken, Norra Hörken Norra Hörken Norrström
30 Järleån, Norsebäck SE658965-146435 Järleån, Norsebäck Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen Norrström
31 Klotenbadet SE664167-147059 Klotenbadet Stora Kloten Norrström
32 Kommunalbadet SE653510-143315 Kommunalbadet Västra Laxsjön Norrström
33 Kopparberg, Djäkens bygge SE663926-145224 Kopparberg, Djäkens bygge Ljusnaren Norrström
34 Lanna badgruva SE656971-144965 Lanna badgruva Norrström
35 Laxtjärn SE664112-145541 Laxtjärn Norrström
36 Lersjön SE658940-143130 Lersjön Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
37 Lillsjön SE656820-143840 Lillsjön Lillsjön Norrström
38 Lillängen SE655385-143400 Lillängen Teen Norrström
39 Lindesjön, Loppholmen SE660809-146701 Lindesjön, Loppholmen Stora Lindessjön Norrström
40 Lingon och Mjölk, Lindesjön SE660678-146750 Lingon och Mjölk, Lindesjön Stora Lindessjön Norrström
41 Lången SE658120-146440 Lången Lången-Örebro kommun Norrström
42 Lögardammen SE657430-145310 Lögardammen Norrström
43 Lövåsen SE661219-146610 Lövåsen Råsvalen Norrström
44 Midsommarbadet SE654076-143208 Midsommarbadet Norrström Norrström
45 Multen SE653275-145675 Multen Multen Motala ström
46 Multen Brogalandet SE656085-143425 Multen Brogalandet Multen Norrström
47 Multen Sixtorp SE656270-143385 Multen Sixtorp Multen Norrström
48 Möckeln, Espenäs SE657525-142530 Möckeln, Espenäs Möckeln Göta älv
49 Möckeln, Sandviksbadet SE657840-142980 Möckeln, Sandviksbadet Möckeln Göta älv
50 Möllebadet SE657240-142430 Möllebadet Möckeln Göta älv
51 Nationalparken Vitsand SE651246-142840 Nationalparken Vitsand Stora Trehörningen Motala ström
52 Norasjön, Alnstorps ö SE660005-145747 Norasjön, Alnstorps ö Norasjön Norrström
53 Norasjön, Gustavsbergs camping SE660190-145680 Norasjön, Gustavsbergs camping Norasjön Norrström
54 Norasjön, Trängbo camping SE660090-145700 Norasjön, Trängbo camping Norasjön Norrström
55 Norra Ässundet SE657366-147747 Norra Ässundet Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
56 Norrsjön SE663138-146294 Norrsjön Norrsjön Norrström
57 Pälsärmen, Lindesjön SE660675-146750 Pälsärmen, Lindesjön Stora Lindessjön Norrström
58 Ramsjön SE659275-145570 Ramsjön Rammsjön Norrström
59 Reveln SE653195-143740 Reveln Östra Laxsjön Norrström
60 Råsvalen, Sågviken SE662041-146107 Råsvalen, Sågviken Råsvalen Norrström
61 Råsvalen, Viken SE661910-146116 Råsvalen, Viken Råsvalen Norrström
62 Skagern SE653520-141530 Skagern Skagern Göta älv
63 Skiren SE652625-146300 Skiren Skiren Motala ström
64 Sottern SE654355-147720 Sottern Sottern Nyköpingsån
65 Sottern, Solberga SE654785-148540 Sottern, Solberga Sottern Nyköpingsån
66 Stor-Sången, Sångsbadet SE663240-142580 Stor-Sången, Sångsbadet Stor-Sången Göta älv
67 Ställdalen, Sågdammen SE664703-145081 Ställdalen, Sågdammen Sågdammen Norrström
68 Sundsjön SE655077-143332 Sundsjön Toften Norrström
69 Svartåbadet SE655745-142495 Svartåbadet Stor-Björken Norrström
70 Svartån, Hästhagen SE657180-146320 Svartån, Hästhagen Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
71 Svartån, Hästhagen avskärmning SE657180-146321 Svartån, Hästhagen avskärmning Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
72 Svartån, Väståparken SE657252-146569 Svartån, Väståparken Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
73 Sörmogen, Braxnäsbadet SE662252-147970 Sörmogen, Braxnäsbadet Sörmogen Norrström
74 Sörsjön, Mässingsviken SE662805-146495 Sörsjön, Mässingsviken Sörsjön Norrström
75 Sörälgen, Kaffesumpen SE663140-143070 Sörälgen, Kaffesumpen Sör-Älgen Göta älv
76 Sörälgens camping SE663080-143080 Sörälgens camping Sör-Älgen Göta älv
77 Tivedsbadet SE652495-142230 Tivedsbadet Unden Motala ström
78 Tjugestasjön SE658345-147635 Tjugestasjön Tjugestasjön Norrström
79 Torrvarpen, Grythyttans badplats SE662090-142750 Torrvarpen, Grythyttans badplats Torrvarpen Göta älv
80 Torrvarpen, Storsand SE662270-142555 Torrvarpen, Storsand Torrvarpen Göta älv
81 Uskavigården SE661309-145703 Uskavigården Usken Norrström
82 Usken, Öskeviksbadet SE661094-145606 Usken, Öskeviksbadet Usken Norrström
83 Veden SE653700-144690 Veden Veden Motala ström
84 Vedevågssjön, Herrgårdsbadet SE660050-146997 Vedevågssjön, Herrgårdsbadet Vedevågssjön Norrström
85 Vikern, Käppsta SE659800-145196 Vikern, Käppsta Vikern Norrström
86 Viksjön SE652080-145930 Viksjön Viksjön Motala ström
87 Vårbobadet SE655150-141590 Vårbobadet Skagern Göta älv
88 Väringen, Prästryggen SE659300-147556 Väringen, Prästryggen Väringen Norrström
89 Väringen, Väringsbricka SE658575-147735 Väringen, Väringsbricka Väringen Norrström
90 Åbydammen SE653350-142215 Åbydammen Åbydammen Göta älv
91 Ölsjön SE662918-147045 Ölsjön Ölsjön Norrström
92 Örlingen, Silvergruvans badplats SE663940-142390 Örlingen, Silvergruvans badplats Örlingen Göta älv
93 Östersjön SE653725-145115 Östersjön Östersjön-norr om Askersund Motala ström