VER X Inland 2016-

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att samla data som samlas in för att verifiera klassningar via andra program inom vattenförvaltningsarbetet där tidigare klassning t.ex. är svår att knyta till miljöproblem/påverkan. Provtagning kan även vara initierad av att tidigare klassning avviker från expertbedömning för vattnet. Provtagning omfattar biologiska och vattenkemiska parametrar.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
VER, Verifieringsövervakning
2016
-
Pågående
Gävleborg
2016-11-07 10:07
2017-01-31 14:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 50m ups.kultebovägen SE677848-157240 WA38319835 Kustområde
2 Gullgruvan SE678617-156167 Kvarnån Kustområde
3 Nacken N SE673867-156780 Testeboån
4 Nedan stickväg svalmyran SE682744-154383 Östansjöån Ljusnan
5 Ovan skogsväg SE678361-157070 Kvarnån Kustområde
6 Sjöbosundet SE677645-157350 Löjhamnsån Kustområde
7 Tormyrvägen SE686876-154191 Andersbob. Delångersån
8 Tvärågården SE677896-156562 Fallängesån Kustområde