Dioxinprojekt 2, Bottniska viken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av källor till dioxiner i Bottniska viken och betydelsen av pågående och historiska utsläpp. Provtagning av sediment i 8 fjärdar med pågående eller historiska utsläpp av dioxiner. Analys av dioxiner på olika djup. Källfördelningsanalys (receptormodellering) utifrån sedimentens kongenermönster. Bedömning av sedimentens funktion som källa eller fälla för dioxiner.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Annat
2010
2010
Avslutat
Västerbotten
2016-12-14 11:21
2017-04-28 15:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nordmalingsfjärden, dioxinprojekt 2 SE705015-168407 Nordmaling SK Nord 3 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
2 Rönnskär, Dioxinprojekt 2 SE718577-176092 Rönnskär SK Rönn 1 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Ligger utanför HARO