EBH Kust, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i samband med utredningar av efterbehandlingsobjekt vid kusten.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
2007
-
Pågående
Västerbotten
2016-12-16 13:40
2020-09-16 16:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bure AB, fisk Bu 2 SE718006-175974 Bu 2 Burefjärden Ligger utanför HARO
2 Bure AB, fisk Bu 5 SE718143-175934 Bu 5 Burefjärden Ligger utanför HARO
3 Bure AB, Sed GA201 SE718146-176025 GA201 Simpan Ligger utanför HARO
4 Bure AB, Sed GA203 SE718002-175971 GA203 Burefjärden Ligger utanför HARO
5 Bure AB, Sed GA204 SE718022-175975 GA204 Burefjärden Ligger utanför HARO
6 Bure AB, Sed GA205 SE718031-175992 GA205 Burefjärden Ligger utanför HARO
7 Bure AB, Sed GA206 SE717966-175994 GA206 Burefjärden Ligger utanför HARO
8 Fabriksviken Hörnefors S4 SE706301-170292 S4 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
9 Fabriksviken Hörnefors, A2 SE706277-170285 A2 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
10 Fabriksviken Hörnefors, A3 SE706262-170283 A3 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
11 Fabriksviken Hörnefors, AF-S1 SE706253-170270 AF-S1 Hörnefors området sek namn Kustområde
12 Fabriksviken Hörnefors, AF-S10 SE706241-170275 AF-S10 Hörnefors området sek namn Kustområde
13 Fabriksviken Hörnefors, AF-S11 SE706248-170272 AF-S11 Hörnefors området sek namn Kustområde
14 Fabriksviken Hörnefors, AF-S12 SE706255-170272 AF-S12 Hörnefors området sek namn Kustområde
15 Fabriksviken Hörnefors, AF-S13 SE706251-170271 AF-S13 Hörnefors området sek namn Kustområde
16 Fabriksviken Hörnefors, AF-S14 SE706251-170273 AF-S14 Hörnefors området sek namn Kustområde
17 Fabriksviken Hörnefors, AF-S15 SE706250-170270 AF-S15 Hörnefors området sek namn Kustområde
18 Fabriksviken Hörnefors, AF-S17 SE706249-170273 AF-S17 Hörnefors området sek namn Kustområde
19 Fabriksviken Hörnefors, AF-S18 SE706250-170272 AF-S18 Hörnefors området sek namn Kustområde
20 Fabriksviken Hörnefors, AF-S19 SE706251-170276 AF-S19 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
21 Fabriksviken Hörnefors, AF-S2 SE706254-170270 AF-S2 Hörnefors området sek namn Kustområde
22 Fabriksviken Hörnefors, AF-S20 SE706247-170280 AF-S20 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
23 Fabriksviken Hörnefors, AF-S21 SE706244-170279 AF-S21 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
24 Fabriksviken Hörnefors, AF-S22 SE706240-170276 AF-S22 Hörnefors området sek namn Kustområde
25 Fabriksviken Hörnefors, AF-S23 SE706249-170270 AF-S23 Hörnefors området sek namn Kustområde
26 Fabriksviken Hörnefors, AF-S27 SE706248-170273 AF-S27 Hörnefors området sek namn Kustområde
27 Fabriksviken Hörnefors, AF-S28 SE706242-170282 AF-S28 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
28 Fabriksviken Hörnefors, AF-S29 SE706250-170278 AF-S29 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
29 Fabriksviken Hörnefors, AF-S3 SE706250-170269 AF-S3 Hörnefors området sek namn Kustområde
30 Fabriksviken Hörnefors, AF-S4 SE706249-170269 AF-S4 Hörnefors området sek namn Kustområde
31 Fabriksviken Hörnefors, AF-S6 SE706247-170274 AF-S6 Hörnefors området sek namn Kustområde
32 Fabriksviken Hörnefors, AF-S7 SE706248-170275 AF-S7 Hörnefors området sek namn Kustområde
33 Fabriksviken Hörnefors, AF-S8 SE706244-170275 AF-S8 Hörnefors området sek namn Kustområde
34 Fabriksviken Hörnefors, AF-S9 SE706244-170276 AF-S9 Hörnefors området sek namn Kustområde
35 Fabriksviken Hörnefors, B1 SE706297-170303 B1 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
36 Fabriksviken Hörnefors, B1-2 SE706302-170305 B1-2 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
37 Fabriksviken Hörnefors, B2 SE706280-170305 B2 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
38 Fabriksviken Hörnefors, B3 SE706264-170298 B3 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
39 Fabriksviken Hörnefors, C1 SE706301-170313 C1 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
40 Fabriksviken Hörnefors, C1-2 SE706305-170309 C1-2 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
41 Fabriksviken Hörnefors, C1-3 SE706298-170318 C1-3 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
42 Fabriksviken Hörnefors, C2 SE706283-170317 C2 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
43 Fabriksviken Hörnefors, C2-2 SE706292-170321 C2-2 Hörnefors området sek namn Kustområde
44 Fabriksviken Hörnefors, C3 SE706269-170320 C3 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
45 Fabriksviken Hörnefors, inre SE706282-170304 Fabriksviken Hörnefors, inre Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
46 Fabriksviken Hörnefors, S14 SE706137-170348 S14 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
47 Fabriksviken Hörnefors, S15 SE706145-170374 S15 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
48 Fabriksviken Hörnefors, S28 SE706238-170279 S28 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
49 Fabriksviken Hörnefors, S3 SE706285-170278 S3 Hörnefors området sek namn Kustområde
50 Fabriksviken Hörnefors, S5 SE706312-170308 S5 Hörnefors området sek namn Kustområde
51 Fabriksviken Hörnefors, S7 SE706282-170312 S7 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
52 Fabriksviken Hörnefors, S8 SE706238-170307 S8 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
53 Fabriksviken Hörnefors, S9 SE706215-170313 S9 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
54 Fabriksviken Hörnefors, yttre SE706218-170308 Fabriksviken Hörnefors, yttre Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
55 Fabriksviken, abborre SE706262-170298 Fabriksviken, abborre Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
56 Holmsund Sediment 11 SE707463-172468 Holmsund Sediment 11 Sed11 Österfjärden Ligger utanför HARO
57 Holmsund Sediment 26 SE707487-172473 Holmsund Sediment 26 Sed26 Österfjärden Ligger utanför HARO
58 Holmsund Sediment 27 SE707487-172474 Holmsund Sediment 27 Sed27 Österfjärden Ligger utanför HARO
59 Holmsunds impreg, sed R9_03 SE707374-172504 R9_03 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
60 Holmsunds impreg, sed R9_04 SE707367-172504 R9_04 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
61 Holmsunds impreg, sed R9_05 SE707362-172503 R9_05 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
62 Holmsunds impreg, sed R9_06 SE707360-172503 R9_06 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
63 Holmsunds impreg, sed R9_07 SE707349-172502 R9_07 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
64 Holmsunds impreg, sed R9_08 SE707367-172508 R9_08 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
65 Holmsunds impreg, sed R9_09 SE707360-172508 R9_09 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
66 Holmsunds impreg, sed R9_10 SE707349-172508 R9_10 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
67 Holmsunds impreg, sed ÅF194 SE707335-172501 ÅF194 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
68 Holmsunds impreg, sed ÅF195 SE707346-172504 ÅF195 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
69 Holmsunds impreg, sed ÅF202 SE707344-172502 ÅF202 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
70 Holmsunds impreg, sed ÅF205 SE707367-172503 ÅF205 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
71 Holmsunds impreg, sed ÅF207 SE707358-172503 ÅF207 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
72 Holmsunds impreg, sed ÅF211 SE707324-172499 ÅF211 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
73 Holmsunds impreg, sed ÅF217 SE707295-172497 ÅF217 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
74 Holmsunds impreg, sed ÅF221 SE707368-172504 ÅF221 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
75 Holmsunds impreg, sed ÅF222 SE707356-172502 ÅF222 Fjärdgrundsområdet sek namn Kustområde
76 Holmsunds impreg, sed ÅF223 SE707325-172507 ÅF223 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
77 Holmsunds impreg, sed ÅF226 SE707314-172503 ÅF226 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
78 Holmsunds impreg, sed ÅF233 SE707294-172504 ÅF233 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
79 Holmsunds impreg, sed ÅF239 SE707275-172489 ÅF239 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
80 Holmsunds impreg, sed ÅF240 SE707275-172506 ÅF240 Fjärdgrundsområdet sek namn Ligger utanför HARO
81 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P012 SE706090-170232 P012 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
82 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P014 SE706119-170241 P014 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
83 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P015 SE706122-170232 P015 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
84 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P016 SE706041-170237 P016 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
85 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P018 SE706091-170244 P018 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
86 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P022 SE706109-170228 P022 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
87 Nordanvädersfjärden Hörnefors, P039 SE706060-170247 P039 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
88 Norrbyskär, 1Sed1 SE705628-170211 1Sed1 Örefjärden Ligger utanför HARO
89 Norrbyskär, 1Sed2 SE705639-170210 1Sed2 Örefjärden Ligger utanför HARO
90 Norrbyskär, 1Sed3 SE705623-170236 1Sed3 Örefjärden Ligger utanför HARO
91 Norrbyskär, 1Sed4 SE705641-170227 1Sed4 Örefjärden Ligger utanför HARO
92 Norrbyskär, 1Sed5 SE705640-170212 1Sed5 Örefjärden Ligger utanför HARO
93 Norrbyskär, 1Sed6 SE705646-170212 1Sed6 Örefjärden Ligger utanför HARO
94 Norrbyskär, 3Sed1 SE705490-170229 3Sed1 Örefjärden SE2659
95 Norrbyskär, 3Sed2 SE705511-170197 3Sed2 Örefjärden Ligger utanför HARO
96 Norrbyskär, 8Sed1 SE705668-170225 8Sed1 Örefjärden Ligger utanför HARO
97 Norrbyskär, Sed1 SE705622-170233 Sed1 Örefjärden
98 Norrbyskär, Sed2 SE705629-170217 Sed2 Örefjärden
99 Norrbyskär, Sed3 SE705599-170195 Sed3 Örefjärden
100 Norrbyskär, Sed4 SE705592-170202 Sed4 Örefjärden
101 Norrbyskär, Sed5 SE705594-170208 Sed5 Örefjärden
102 Norrbyskär, Sed6 SE705589-170209 Sed6 Örefjärden
103 Norrbyskär, Sed7 SE705577-170208 Sed7 Örefjärden
104 Norrbyskär, Sed8 SE705561-170210 Sed8 Örefjärden
105 Norrbyskär, Sed9 SE705535-170216 Sed9 Örefjärden
106 Österfjärden Hörnefors, P005 SE706194-170390 P007 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
107 Österfjärden Hörnefors, P007 SE706175-170393 P007 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
108 Österfjärden Hörnefors, P008 SE706200-170420 P008 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
109 Österfjärden Hörnefors, P009 SE706190-170407 P009 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
110 Österfjärden Hörnefors, P010 SE706260-170441 P010 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
111 Österfjärden Hörnefors, P031 SE706157-170397 P031 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO
112 Österfjärden Hörnefors, P035 SE706197-170416 P035 Hörnefors området sek namn Ligger utanför HARO