RMÖ, Gävleborgs län, Dioxiner i strömming

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Strömmingar samlades in från ett 30-tal lokaler under 2004 och analyserades utifrån dioxiner, furaner och dioxinlika PCB:er i muskel. Syftet var att undersöka geografiska skillnader i Bottniska viken, säsongsmässiga skillnader och tillståndet jämfört mot rådande gränsvärde samt skillnader i fetthalt.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
2004
Avslutat
Västerbotten
2017-01-10 17:10
2017-04-28 15:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 D03 SE717807-176666 D03 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
2 D04 SE714277-176841 D04 S Bottenvikens kustvatten Ligger utanför HARO
3 D05 SE705132-169691 D05 Örefjärden Ligger utanför HARO