Nationell och regional screening av bekämpningsmedel 2015 (Skånes del)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel 2015 (Skånes del)
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Skåne
2017-11-14 11:26
2017-12-01 15:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dybäcksån_screening 2015 SE614289-135544 Ligger utanför HARO
2 Höje å_Screening 2015 SE617656-132848 Ligger utanför HARO
3 Kävlingeån_screening 2015 SE618433-132511 Ligger utanför HARO
4 Råån_screening 2015 SE621210-131022 Ligger utanför HARO
5 Saxån_screening 2015 SE619436-132217 Ligger utanför HARO
6 Sege å_screening 2015 SE616828-132749 Ligger utanför HARO
7 Skivarpsån_scerening 2015 SE614887-136006 Ligger utanför HARO
8 Svarteån_screening 2015 SE614672-136870 Ligger utanför HARO
9 Tullstorpsån_screening 2015 SE614177-135184 Ligger utanför HARO
10 Vege å_screening 2015 SE623588-131333 Ligger utanför HARO