VER Gävleborg

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I detta program finns övervakningsstationer som inte tillhör något löpande övervakningsprogram inom vattenförvaltningen. Proverna är insamlade vid exempelvis vetenskapliga undersökningar, forskningsprogram som är länsövergripande, eller egenkontrollundersökningar. Proverna är insamlade från alla typer av vatten och rör alla typer av programområden och undersökningar.
Ej granskad
Luft
Fjäll
Skog
Jordbruksmark
Landskap
Våtmark
Sötvatten
Kust och hav
Hälsorelaterad miljöövervakning
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Annat
2017
-
Pågående
2017-11-24 15:31
2021-01-19 10:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.