RMÖ, Makrofyter i sjöar, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
-
Pågående
Östergötland
2017-12-01 15:23
2022-03-15 11:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Borken SE202904-477769 Borken Söderköpingsån
2 Dovern, centrala delen SE650465-150080 Dovern Motala ström
3 Järnlunden Li21 SE645058-149069 Järnlunden Motala ström
4 Lilla Rängen, utlopp SE645831-149152 Lilla Rängen Motala ström
5 Nedre Fölingen SE642839-148761 Nedre Fölingen Motala ström
6 Nedre glottern kalk SE650646-152150 Nedre Glottern Kustområde
7 Nimmern Utlopp i Åsunden SE643359-149916 Bäck mellan Nimmern - Åsunden Motala ström
8 Norrbysjön SE203805-463730 Norrbysjön Motala ström
9 Roxen Li15, centrala delen SE648790-149035 Roxen Motala ström
10 Strolången SE203226-482831 Strolången Söderköpingsån
11 Stråken, utlopp SE649879-146828 Motala ström
12 Svinstadsjön SE647180-150245 Svinstadsjön Motala ström
13 Västersjön SE651556-147469 Motala ström