Screening PFAS grundvatten Jämtlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kommunal, regional och nationell screening av PFAS-ämnen i grundvatten 2014-2015 i Jämtlands län.
Ej granskad
Sötvatten
Miljögiftssamordning
Punktinsats
SCR, Screening
2014
2015
Avslutat
Jämtland
2017-12-22 09:19
2017-12-22 10:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Furunäset SE619877-163626 Furunäset Ljungan
2 Kälarne SE622723-167557 Kälarne Ljungan
3 Pilgrimstad SE624079-161176 Pilgrimstad-jord Ljungan
4 Revsund SE622314-169208 Revsund Ljungan
5 Sjöändan SE622283-164524 Sjöändan-Bensjö Ljungan
6 Stavre SE622983-162971 Stavre Ljungan
7 Tandsbyn SE623079-171609 Lockne Ljungan