PFAS screening Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av Pfas på Gotland i grundvatten och ytvatten
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2015
-
Pågående
Gotland
2017-12-28 09:03
2017-12-29 15:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alva SE622807-164216 Alva Alva Sydvästra Gotland - Havdhem Kustområde
2 Etelhem Västringe SE617041-157827 Ethelhem, Västringe Ethelhem, Västringe Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde
3 Follingbo SE618480-165100 Follingbo Follingbo Mellersta Gotland - Visby Kustområde
4 Furulund SE615702-157793 Furulund Furulund Mellersta Gotland - Visby Kustområde
5 Kappelshamn SE625656-168160 Kappelshamn Kappelshamn Norra Gotland – Kappelshamn Kustområde
6 Klinte, Loggarve SE616289-166563 Klinte Klinte Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde
7 Langeshage SE617123-158857 Langeshage Langeshage Mellersta Gotland - Visby Kustområde
8 Ljugarn SE617569-161938 Ljugarn Ljugarn Sydöstra Gotland - Ljugarn
9 Martebo SE617116-172105 Martebo Martebo Mellersta Gotland - Visby Kustområde
10 Rute, Valleviken SE641139-168704 Rute, valleviken Rute, valleviken Ö Gotlands n kustvatten Havet
11 Skogsholm SE626376-168795 Skogsholm Skogsholm Mellersta Gotland - Visby Kustområde
12 Stenkyrka/Liknatte SE621603-165922 Liknatte Liknatte Norra Gotland – Stenkyrka Kustområde
13 Sudersand SE623317-159785 Fårö Fårö Ulla Hau
14 Åminne SE621224-166265 Roma Roma Mellersta Gotland - Roma Gothemsån