KÖ, Lidingö stad

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljö- och stadsbyggnadskontoret kontrollerar vattenkvaliteten i sjöarna i Långängen-Elfviks naturreservat två gånger per år genom bland annat mätning av syrehalten, halten av kväve och fosfor, pH och mängd syretärande material i yt- och bottenvattnet.
Vid badplatsen i västra delen av Kottlasjön tar Lidingö stad under sommarsäsongen regelbundet prov på vattnet för analys av bakterier samt övervakar algblomningen.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lidingö kommun
KÖ, kommunal övervakning
2012
-
Pågående
Stockholm
2018-07-18 15:04
2018-11-15 16:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 KOTTLASJÖN SE658281-163532 Kottlasjön KMÖ-SJÖ-LID1 Kottlasjön
2 Långängskärret SE658403-163547 Långängskärret KMÖ-SJÖ-LID3 Kustområde
3 Stockbysjön SE658369-163487 Stockbysjön KMÖ-SJÖ-LID2 Kustområde