KÖ, Herrljunga kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
1971
-
0
Västra Götaland
2018-08-23 18:52
2018-09-04 16:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Axsjö SE642709-133977 Axsjö AX Ligger utanför HARO
2 Håkentorpasjön SE642929-134101 Håkentorpasjön Ligger utanför HARO
3 Jämnesjön SE644663-132992 Jämnesjön Jämnesjön Ligger utanför HARO
4 Långsjön SE644558-132912 Långsjön Långsjön Ligger utanför HARO
5 Myresjö SE642521-133176 Myresjö MY Myresjö Ligger utanför HARO
6 Sandsken SE642617-134352 Sandsken SA Sandsken Ligger utanför HARO
7 Soten SE642274-134280 Soten SO Soten Ligger utanför HARO
8 Stora Fålesjö SE642900-134333 Stora Fålesjö SF Store Fålsjö Ligger utanför HARO
9 Sämsjön, tillopp Alboga SE642902-134525 Sämsjön, tillopp Alboga SÄA WA25143945 Ligger utanför HARO
10 Sämsjön, tillopp Od SE642899-134409 Sämsjön, tillopp Od SÄO Nolån - mellan Sämsjön och Sandsken Ligger utanför HARO
11 Sämsjön, utlopp SE643228-134471 Sänsjön, utlopp SÄU Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Ligger utanför HARO
12 Våtasjön SE642412-133777 Våtasjön Våtasjö Ligger utanför HARO
13 Öjasjö SE642442-133675 Öjasjö ÖJ Öjasjö Ligger utanför HARO