VER_Fiberbankar i Norrland, SGU

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under åren 2010-2016 har de fem länsstyrelserna i Norrland tillsammans med SGU kartlagt föroreningssituationen i fiberbankar längs med Bottniska vikens kust och i utvalda sjöar och älvar i Jämtland och Västernorrlands län. Fiberbankar hittas utanför pappers- massaindustrier och 44 fiberbankar har undersökts i projektet.
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
VER, Verifieringsövervakning
2010
2016
Avslutat
Västerbotten
2018-10-19 15:42
2018-10-23 11:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 FIN_EE001 SE720159-174800 FIN_EE001 Inre Kågefjärden Ligger utanför HARO
2 FIN_EE003 SE720136-174951 FIN_EE003 Inre Kågefjärden Ligger utanför HARO
3 FIN_EE012 SE720175-174882 FIN_EE012 Inre Kågefjärden Ligger utanför HARO
4 FIN_EE013 SE720169-174824 FIN_EE013 Inre Kågefjärden Ligger utanför HARO
5 FIN_U004 SE705305-168130 FIN_U004 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
6 FIN_U005 SE705277-168153 FIN_U005 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
7 FIN_U009 SE705240-168173 FIN_U009 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
8 FIN_U010 SE705176-168171 FIN_U010 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
9 FIN_U011 SE705089-168121 FIN_U011 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
10 FIN_U012 SE705002-168149 FIN_U012 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
11 FIN_U013 SE705050-168227 FIN_U013 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
12 FIN_U015 SE704971-168359 FIN_U015 Nordmalingsfjärden Ligger utanför HARO
13 FIN_W001 SE707265-172367 FIN_W001 Österfjärden Ligger utanför HARO
14 FIN_W002 SE707555-172496 FIN_W002 Österfjärden Ligger utanför HARO
15 FIN_W004 SE707441-172443 FIN_W004 Österfjärden Ligger utanför HARO
16 FIN_W005 SE707168-172387 FIN_W005 Österfjärden Ligger utanför HARO
17 FIN_W006 SE707244-172341 FIN_W006 Österfjärden Ligger utanför HARO
18 FIN_W007 SE707339-172361 FIN_W007 Österfjärden Ligger utanför HARO
19 FIN_W011 SE707376-172353 FIN_W011 Österfjärden Ligger utanför HARO
20 FIN_W016 SE707319-172393 FIN_W016 Österfjärden Ligger utanför HARO
21 FIN_W018 SE707288-172371 FIN_W018 Österfjärden Ligger utanför HARO
22 FIN_W019 SE707313-172363 FIN_W019 Österfjärden Ligger utanför HARO
23 FIN_X001 SE717919-176278 FIN_X001 Burefjärden Ligger utanför HARO
24 FIN_X003 SE718007-175972 FIN_X003 Burefjärden Ligger utanför HARO
25 FIN_X004 SE718032-175975 FIN_X004 Burefjärden Ligger utanför HARO
26 FIN_X006 SE717988-176039 FIN_X006 Burefjärden Ligger utanför HARO
27 FIN_X007 SE718061-175995 FIN_X007 Burefjärden Ligger utanför HARO
28 FIN_X008 SE717959-175997 FIN_X008 Burefjärden Ligger utanför HARO
29 FIN_X011 SE717936-176023 FIN_X011 Burefjärden Ligger utanför HARO
30 FIN_X015 SE717997-176122 FIN_X015 Burefjärden Ligger utanför HARO
31 FIN_Y002 SE718506-175964 FIN_Y002 Simpan Ligger utanför HARO
32 FIN_Y003 SE718545-175771 FIN_Y003 Sörfjärden Ligger utanför HARO
33 FIN_Y004 SE718570-175750 FIN_Y004 Sörfjärden Ligger utanför HARO
34 FIN_Y005 SE718438-175850 FIN_Y005 Simpan Ligger utanför HARO
35 FIN_Y006 SE718534-175762 FIN_Y006 Sörfjärden Ligger utanför HARO
36 FIN_Y009 SE718447-175745 FIN_Y009 Simpan Ligger utanför HARO
37 FIN_Y012 SE718553-175909 FIN_Y012 Sörfjärden Ligger utanför HARO