Verifieringsstudie kust, Västernorrland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifieringsstudie kust, Västernorrland
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2015
2016
Avslutat
Västernorrland
2018-11-30 12:58
2019-06-13 16:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BAF 1 SE701681-164347 Bäckfjärden
2 BAF 2 SE701742-164548 Bäckfjärden
3 BAF 3 SE701692-164809 Bäckfjärden
4 BAF 4 SE701853-164529 Bäckfjärden
5 BAF 5 SE701690-164410 Bäckfjärden
6 BOF 1 SE698700-159802 Bollstafjärden
7 BOF 2 SE698741-159736 Bollstafjärden
8 BOF 3 SE698912-159550 Bollstafjärden
9 BOF 4 SE698774-159694 Bollstafjärden
10 BOF 5 SE698732-159631 Bollstafjärden
11 BÄCKFJ_11 / SBA11 SE701745-164478 Bäckfjärden
12 BÄCKFJ_12 / SBA12 SE701794-164487 Bäckfjärden
13 BÄCKFJ_13 / SBA13 SE701748-164698 Bäckfjärden
14 BÄCKFJ_14 / SBA14 SE701597-164971 Bäckfjärden
15 BÄCKFJ_21 / SBA21 SE701815-164454 Bäckfjärden
16 BÄCKFJ_22 / SBA22 SE701757-164532 Bäckfjärden
17 BÄCKFJ_23 / SBA23 SE701713-164671 Bäckfjärden
18 BÄCKFJ_24 / SBA24 SE701733-164528 Bäckfjärden
19 BÄCKFJ_25 / SBA25 SE701741-164469 Bäckfjärden
20 BÄCKFJ_26 / SBA26 SE701543-164574 Bäckfjärden
21 BÄCKFJ_27 / SBA27 SE701592-164830 Bäckfjärden
22 BÄCKFJ_28 / SBA28 SE701649-164566 Bäckfjärden
23 BÄCKFJ_29 / SBA29 SE701724-164712 Bäckfjärden
24 BÄCKFJ_30 / SBA30 SE701696-164454 Bäckfjärden
25 IDBYFJ_11 / SID11 SE702271-165334 Idbyfjärden
26 IDBYFJ_12 / SID12 SE702139-165382 Idbyfjärden
27 IDBYFJ_13 / SID13 SE702126-165381 Idbyfjärden
28 IDBYFJ_14 / SID14 SE702307-165402 Idbyfjärden
29 IDBYFJ_21 / SID21 SE702323-165391 Idbyfjärden
30 IDBYFJ_22 / SID22 SE702284-165379 Idbyfjärden
31 IDBYFJ_23 / SID23 SE702156-165469 Idbyfjärden
32 IDBYFJ_24 / SID24 SE702217-165414 Idbyfjärden
33 IDBYFJ_25 / SID25 SE702301-165307 Idbyfjärden
34 IDBYFJ_26 / SID26 SE702123-165405 Idbyfjärden
35 IDBYFJ_27 / SID27 SE702297-165345 Idbyfjärden
36 IDBYFJ_28 / SID28 SE702278-165368 Idbyfjärden
37 IDBYFJ_29 / SID29 SE702280-165331 Idbyfjärden
38 IDBYFJ_30 / SID30 SE702097-165403 Idbyfjärden
39 IDF 1 SE702211-165375 Idbyfjärden
40 IDF 2 SE702111-165442 Idbyfjärden
41 IDF 3 SE702150-165374 Idbyfjärden
42 IDF 4 SE702257-165384 Idbyfjärden
43 IDF 5 SE702208-165334 Idbyfjärden
44 MJF 1 SE700007-164217 Mjältöfjärden sek namn
45 MJF 2 SE699714-164049 Mjältöfjärden sek namn
46 MJF 3 SE700132-164060 Mjältöfjärden sek namn
47 MJF 4 SE699565-164017 Mjältöfjärden sek namn
48 MJF 5 SE700303-163907 Mjältöfjärden sek namn
49 NOF 1 SE697137-161390 Norafjärden
50 NOF 2 SE697045-161516 Norafjärden
51 NOF 3 SE697275-161413 Norafjärden
52 NOF 4 SE697214-161227 Norafjärden
53 NOF 5 SE697062-161158 Norafjärden
54 NORAFJ_11 / SNO11 SE697039-161412 Norafjärden Ligger utanför HARO
55 NORAFJ_12 / SNO12 SE696934-161691 Norafjärden
56 NORAFJ_13 / SNO13 SE696912-161964 Norafjärden
57 NORAFJ_14 / SNO14 SE696959-161058 Storfjärden
58 NORAFJ_21 / SNO21 SE697273-161439 Norafjärden
59 NORAFJ_22 / SNO22 SE697166-161637 Norafjärden
60 NORAFJ_23 / SNO23 SE696967-161844 Norafjärden
61 NORAFJ_24 / SNO24 SE697081-161748 Norafjärden
62 NORAFJ_25 / SNO25 SE696914-161811 Norafjärden
63 NORAFJ_26 / SNO26 SE697093-161442 Norafjärden
64 NORAFJ_27 / SNO27 SE697157-161571 Norafjärden
65 NORAFJ_28 / SNO28 SE697144-161201 Norafjärden
66 NORAFJ_29 / SNO29 SE696932-161642 Norafjärden
67 NORAFJ_30 / SNO30 SE697307-161350 Norafjärden
68 SBa15 SE701595-164855 Bäckfjärden
69 SBa16 SE701681-164613 Bäckfjärden
70 SBa17 SE701721-164752 Bäckfjärden
71 SBa18 SE701466-164604 Bäckfjärden
72 SBa19 SE701663-164831 Bäckfjärden
73 SBa20 SE701626-164593 Bäckfjärden
74 SBo1 SE698699-159656 Bollstafjärden Ligger utanför HARO
75 SBo10 SE698646-159776 Bollstafjärden
76 SBo2 SE698860-159575 Bollstafjärden Ligger utanför HARO
77 SBo5 SE698841-159622 Bollstafjärden
78 SBo6 SE698692-159619 Bollstafjärden
79 SBo7 SE698908-159554 Bollstafjärden
80 SBo8 SE698775-159722 Bollstafjärden
81 SBo9 SE698887-159597 Bollstafjärden
82 SId15 SE702333-165278 Idbyfjärden
83 SId16 SE702152-165431 Idbyfjärden
84 SId17 SE702292-165317 Idbyfjärden
85 SId18 SE702203-165401 Idbyfjärden
86 SId19 SE702263-165334 Idbyfjärden
87 SId20 SE702091-165392 Idbyfjärden
88 SMj1 SE700150-164142 Mjältöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
89 SMj10 SE700381-163990 Mjältöfjärden sek namn
90 SMj11 SE700182-164038 Mjältöfjärden sek namn
91 SMj12 SE700018-164117 Mjältöfjärden sek namn
92 SMj13 SE700358-164009 Mjältöfjärden sek namn
93 SMj14 SE700212-164092 Mjältöfjärden sek namn
94 SMj15 SE699810-163981 Mjältöfjärden sek namn
95 SMj2 SE700044-163936 Mjältöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
96 SMj3 SE699488-164097 Mjältöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
97 SMj7 SE700028-164255 Mjältöfjärden sek namn
98 SMj8 SE700079-163928 Mjältöfjärden sek namn
99 SMj9 SE699862-163865 Mjältöfjärden sek namn
100 SNo15 SE697105-161573 Norafjärden
101 SNo16 SE697007-161373 Norafjärden
102 SNo17 SE696949-161327 Norafjärden
103 SNo18 SE697194-161301 Norafjärden
104 SNo19 SE697103-161461 Norafjärden
105 SNo20 SE697128-161185 Norafjärden
106 SOV 1 SE697635-162855 Sörleviken
107 SOV 2 SE697568-162820 Sörleviken
108 SOV 3 SE697584-162833 Sörleviken
109 SOV 4 SE697615-162853 Sörleviken
110 SOV 5 SE697667-162864 Sörleviken
111 SSo1 SE697620-162838 Sörleviken Ligger utanför HARO
112 SSo2 SE697568-162831 Sörleviken Ligger utanför HARO
113 SSo3 SE697591-162843 Sörleviken
114 SSo4 SE697610-162851 Sörleviken
115 SSo5 SE697579-162828 Sörleviken
116 SÖRLEVIKEN_10 / SSO10 SE697577-162825 Sörleviken
117 SÖRLEVIKEN_6 / SSO6 SE697596-162829 Sörleviken
118 SÖRLEVIKEN_7 / SSO7 SE697571-162824 Sörleviken
119 SÖRLEVIKEN_8 / SSO8 SE697596-162841 Sörleviken
120 SÖRLEVIKEN_9 / SSO9 SE697655-162860 Sörleviken