SRK, Vänerns sydöstra tillflöden, specialundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Specialundersökningar som görs inom Vattenrådets SRK men som inte ingår i ordinarie program.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
Pågående
Västra Götaland
2019-03-08 08:44
2019-06-11 15:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Grosken SE201662-422804 Grosken Göta älv
2 Nossan, nedströms Herrljunga vid Fölene SE644340-133255 Nossan - Hudene till Fåglum Göta älv
3 Sjötorpasjön, 0,5 m u.y. SE644900-136200 Sjötorpasjön Göta älv
4 Vartoftasjön SE202280-431505 Vartoftasjön Ätran

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Afsån, Storegården SE646738-133182 Afsån - Uvered till Vara Göta älv
2 Dofsan, Brogården SE647683-135224 Dofsan Göta älv
3 Hulesjön SE645016-136607 Lidan - Tovarp till Falköping Göta älv
4 Härjevadsdammen SE647463-133826 Lidan - Uvered till Trässberg Göta älv
5 Lidan, Härjevad SE647410-133791 Lidan - Uvered till Trässberg Göta älv
6 Lidan, Tråvad SE646205-133984 Lidan - Odensberg till St Levene Göta älv
7 Nossan, Tengene SE646841-131620 Nossan - Eklanda till Grästorp Göta älv
8 Sjöråsån, Brokvarn SE649925-136547 Sjöråsån - mynningen i Vänern till Fullösa Göta älv