KÖ, Kontrollprogram Boden Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kontrollprogram för sjöar i Bodens kommun.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Bodens kommun
KÖ, kommunal övervakning
2013
-
Pågående
Norrbotten
2019-04-02 15:45
2019-04-02 15:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bodträsket BO4 SE258211-111111 Bodträsket BO4 BO4 Bodträsket Luleälven
2 Bodån Bod1 SE258211-111112 Bodån Bod1 Bod1 Bodån Luleälven
3 Buddbyträsket Bu1 SE258211-111113 Buddbyträsket Bu1 Bu1 Ljusån Luleälven
4 Buddbyträsket Bu3 SE258211-111114 Buddbyträsket Bu3 Bu3 Buddbyträsket Luleälven
5 Luleälven Lu1 SE258211-111115 Luleälven Lu1 Lu1 Luleälven Luleälven
6 Svartbyträsket Sv26 SE258211-111116 Svartbyträsket Sv26 Sv26 Svartbyträsket Luleälven
7 Svartbyträsket Sv5 SE258211-111117 Svartbyträsket Sv5 Sv5 Svartbyträsket Luleälven
8 Vittjärvsträsket Vi1 SE258211-111118 Vittjärvsträsket Vi1 Vi1 Storbäcken, Vittjärvsträsket Luleälven
9 Vittjärvsträsket Vi2 SE258211-111119 Vittjärvsträsket Vi2 Vi2 Storbäcken, Vittjärvsträsket Luleälven
10 Vittjärvsträsket Vi3 SE258211-111120 Vittjärvsträsket Vi3 Vi3 Storbäcken, Vittjärvsträsket Luleälven