Screening bekämpningsmedel, Västra Götaland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
provtagning påväxt-kiselalger
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Västra Götaland
2019-04-15 15:15
2019-04-15 16:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lidan SE646873-133821 Lidan - Odensberg till St Levene Göta älv
2 Lillån SE650209-131011 Lillån Göta älv
3 Mjölån SE647418-131493 Mjölån Göta älv
4 Slafsan SE645262-137470 Slafsan - Åsle till Vartofta Göta älv
5 Torpabäcken SE648262-134143 Torpabäcken Göta älv