EBH data inom grundvattenförekomster Stockholms län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provpunkter med grundvattenkemi data från främst EBH objekt inom Stockholms län i grundvattenförekomster, eller i direkt anslutning till grundvattenförekomster.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Annat
KÖ, kommunal övervakning
1995
-
Pågående
Stockholm
2019-05-14 14:32
2019-05-28 11:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blockhusvägen SE659443-162640 Blockhusvägen Täby-Danderyd Kustområde
2 Deponi Svalgången SE658959-162241 Deponi Svalgången Stockholmsåsen-Silverdal Kustområde
3 Fittja varv, Svenska Högtalarfabriken m.fl. SE657235-161780 Fittja varv, Svenska Högtalarfabriken m.fl. Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten Norrström
4 Helenelunds station SE658967-162249 Helenelunds station Stockholmsåsen-Silverdal Kustområde
5 Markutfyllnad, Hyresgästen 3-4 SE658975-162260 Markutfyllnad, Hyresgästen 3-4 Stockholmsåsen-Sollentuna Kustområde