RK, Sturups flygplats

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta är kontrollprogrammet för Sturups flygplats vars syfte är att följa upp läckaget av perfluorerade ämnen, bland annat PFOS, nedströms flygplatsen i Börringesjön, Fjällfotasjön och Sege å.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2011
-
Pågående
Skåne
2019-06-17 11:22
2019-06-24 13:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brännemölla, RK Sturup SE615522-133897 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön
2 Börringesjön SE615350-134290 Börringesjön Sege å
3 Fjällfotasjön SE615750-134190 Fjällfotasjön Sege å
4 Lilla Svedala SE615520-133450 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön Sege å
5 Skabersjö, RK Sturup SE615873-133193 SEGE Å: Spångholmsbäcken-Börringesjön
6 Sturup SE615840-134624 Sturup SE616111-134460 Sege å