RK, Klippans läderfabrik

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2011
-
0
Skåne
2019-07-08 13:17
2019-07-09 10:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 B1001 SE622696-133392 B1001 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
2 B1002 SE622688-133389 B1002 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
3 B1003 SE622680-133378 B1003 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
4 B1004 SE622689-133364 B1004 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
5 Y1001 SE622693-133392 Y1001 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
6 Y1002 SE622686-133387 Y1002 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
7 Y1003 SE622680-133369 Y1003 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån
8 Y1004 SE622696-133366 Y1004 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån