RK, Grevie Jaktskyttebana

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2015
-
0
Skåne
2019-07-09 10:43
2019-07-09 10:53
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 YV1 SE616824-133687 YV1 Torrebergabäcken
2 YV2 SE616816-133752 YV2 Torrebergabäcken
3 YV3 SE616858-133887 YV3 Torrebergabäcken
4 YV4 SE616813-133739 YV4 Torrebergabäcken
5 YV5 SE616817-133723 YV5 Torrebergabäcken