VER, vattenkemi i sjöar, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att fastställa ekologisk status och kvalitetskrav enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar (vattenförvaltningsförordningen). Undersökningen är en komplettering av den regionala miljöövervakningen där vattenprovtagning sker enligt samma metodik, men inte är regelbundet återkommande.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2013
-
Pågående
Södermanland
2019-11-06 15:07
2019-11-06 15:33
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Veckeln, mitt SE654272-154138 Veckeln Nyköpingsån