KÖ, Ulvsundasjöns vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mälaren-Ulvsundasjön innefattar vattenområden Bällstaviken, Ulvsundasjön, Lillsjön och Karlbergskanal, Karlbergssjön samt Klara sjö. Sjön omges till störst del av tätbebyggt urbant område.
Programmet syftar till att följa tillståndet i Mälaren-Ulvsundasjön och påvisa om de åtgärder som genomförs förbättrar vattenkvaliteten. Det ska vidare ge underlag till huruvida fler åtgärder krävs för att uppnå god vattenstatus.

Programmet omfattar vattenkemi, växtplankton, bottenfauna, fisk och miljögifter. Flera av dessa undersökningar ingår för närvarande i andra övervakningsprogram:
KÖ, Stockholmsstad
RK, Östra Mälaren, SVAB
RK, Stockholm och Huddinge VA-verksamhetsområde, SVAB
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Solna kommun
Sundbybergs kommun
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
KÖ, kommunal övervakning
2019
-
Pågående
Stockholm
2020-01-07 15:58
2020-01-08 10:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bällstaviken II SE658385-162276 Bällstaviken II M-ÖS-BÄL-8 Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
2 Karlbergssjön SE658197-162599 Karlbergssjön M-ÖS-KAR Mälaren-Ulvsundasjön Norrström
3 Ulvsundasjön SE658218-162455 Ulvsundasjön M-ÖS-ULV-4 Mälaren-Ulvsundasjön Norrström