VER, Östergötlands län, kust

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakning av Östergötlands kustvattenförekomster
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
2020
-
Pågående
Östergötland
2021-01-15 08:21
2022-10-13 11:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arköfjärden SE648290-156757 Arköfjärden sek namn Ligger utanför HARO
2 Arkösund SE648738-156523 Arkösund Ligger utanför HARO
3 Aspöfjärden SE647814-156540 Aspöfjärden Ligger utanför HARO
4 Bosöfjärden SV Stenskär SE649279-156277 Bosöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
5 Bråviken, N Lönö SE649965-155525 Yttre Bråviken
6 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Pampusfjärden
7 Bråviken, Ö Esterön SE650215-153375 Inre Bråviken Havet
8 Bråvikens kustvatten SE649678-156462 Bråvikens kustvatten Ligger utanför HARO
9 Edsviken SE643482-155083 Edsviken
10 Finnfjärden SE646512-156482 Finnfjärden Ligger utanför HARO
11 Flisdjupet SE644818-156450 Flisdjupet Ligger utanför HARO
12 FYRUDDEN FÅGELÖ SE645360-156176 Hesselöfjärden Havet
13 Gropviken, SV Kalvholmen SE646796-155174 Gropviken Ligger utanför HARO
14 HAFJÄRDEN SE647192-156701 Kärrfjärden Havet
15 Halsöfjärden SE644391-156278 Halsöfjärden Ligger utanför HARO
16 Hålfjärden SE647078-156143 Hålfjärden Ligger utanför HARO
17 Håsköfjärden SE645937-156693 Håsköfjärden sek namn Ligger utanför HARO
18 KAGGEBOFJÄRDEN SE643094-155124 Kaggebofjärden Havet
19 Korsfjärden SE646762-155883 Korsfjärden Havet
20 Kullskärsdjupet SE646390-156865 Kullskärsdjupet Ligger utanför HARO
21 Kvädöfjärden SE643563-156296 Kvädöfjärden Ligger utanför HARO
22 Lagnöströmmen SE647083-155800 Lagnöströmmen Ligger utanför HARO
23 Licknevarpefjärden SE643818-155590 Licknevarpefjärden Ligger utanför HARO
24 Lindensfjärden SE646738-155555 Lindensfjärden Ligger utanför HARO
25 Lindödjupet SE642969-155483 Lindödjupet Ligger utanför HARO
26 Loddbyviken SE650153-152270 Loddbyviken Ligger utanför HARO
27 Lönshuvudfjärden SE648146-156280 Lönshuvudfjärden Ligger utanför HARO
28 Mellersta Bråviken SE650292-154112 Mellersta Bråviken Ligger utanför HARO
29 Merumsfjärden SE647972-154893 Merumsfjärden Havet
30 ORREN Va08 SE645889-155886 Orren Havet
31 RIMMÖFJÄRDEN SE647960-155940 Rimmöfjärden sek namn Havet
32 Slätbaken, S Farmors holme SE648087-154429 Inre Slätbaken Havet
33 Svensksundsviken, Hällarna SE649897-153514 Svensksundsviken Ligger utanför HARO
34 Trännöfjärden SE647656-155299 Trännöfjärden Havet
35 Turmulefjärden SE646229-157164 Turmulefjärden Ligger utanför HARO
36 Valdemarsviken Sed20 SE645218-154833 Inre Valdemarsviken Havet
37 VALDEMARSVIKEN YTTRE SE644500-155472 Yttre Valdemarsviken Havet
38 Ytteröområdet S om Sandskären SE645433-156987 Ytteröområdet Ligger utanför HARO
39 Ållonöfjärden SE650064-154212 Ållonöfjärden Ligger utanför HARO