Annat. Prövotidsutredningar och MKB:er kust, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar som utförts inom ramen för verksamheters prövotidsutredningar eller inför MKB:er. Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Undersökningar där data kan komma att användas eller har använts för statusklassificeringar av vatten enligt vattenförvaltningsförordningen.
Ej granskad
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Annat
2017
-
Under uppbyggnad
Västerbotten
2022-02-03 15:37
2022-02-04 11:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Rönnskär, U11, 17GA01 SE718877-176192 17GA01 Hålfjärden Ligger utanför HARO
2 Rönnskär, U11, 17GA15 SE718423-176058 17GA15 Simpan Ligger utanför HARO
3 Rönnskär, U11, 17GA18 SE718529-175960 17GA18 Simpan Ligger utanför HARO
4 Rönnskär, U11, 17GA02 SE718700-176219 17GA02 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
5 Rönnskär, U11, 17GA03 SE718632-175965 17GA03 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Ligger utanför HARO
6 Rönnskär, U11, 17GA04 SE718651-175977 17GA04 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Ligger utanför HARO
7 Rönnskär, U11, 17GA08 SE718567-176056 17GA08 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Ligger utanför HARO
8 Rönnskär, U11, 17GA11 SE718525-176141 17GA11 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Ligger utanför HARO
9 Rönnskär, U11, 17GA13 SE718435-176152 17GA13 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
10 Rönnskär, U11, 17GA14 SE718419-176133 17GA14 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
11 Rönnskär, U11, 17GA16 SE718474-176009 17GA16 Simpan Ligger utanför HARO
12 Rönnskär, U11, 17GA17 SE718497-175981 17GA17 Simpan Ligger utanför HARO
13 Rönnskär, U11, 17GA19 SE718558-175965 17GA19 Sörfjärden Ligger utanför HARO
14 Rönnskär, U11, 17GA22 SE718542-176289 17GA22 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
15 Rönnskär, U11, 17GA24 SE718553-176114 17GA24 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Ligger utanför HARO
16 Rönnskär, U11, 17GA26 SE718459-176046 17GA26 Simpan Ligger utanför HARO
17 Rönnskär, U11, 17GA27 SE718442-176036 17GA27 Simpan Ligger utanför HARO
18 Rönnskär, U11, 17GA28 SE718419-176017 17GA28 Simpan Ligger utanför HARO
19 Rönnskär, U11, 17GA29 SE718448-176176 17GA29 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
20 Rönnskär, U11, 17GA30 SE718379-175987 17GA30 Simpan Ligger utanför HARO
21 Rönnskär, U11, 17GA31 SE718416-176282 17GA31 Skelleftebukten Ligger utanför HARO
22 Rönnskär, U11, 17GA35 SE718241-176066 17GA35 Simpan Ligger utanför HARO
23 Rönnskär, U11, 17GAREF01 SE719199-175916 17GAREF01 Hålfjärden Ligger utanför HARO
24 Rönnskär, U11, 17GAREF03 SE719118-176318 17GAREF03 N m Bottenvikens kustvatten Ligger utanför HARO
25 Rönnskär,U11, 17GAREF02 SE718626-175764 17GAREF02 Sörfjärden Ligger utanför HARO