VER, Pelagial verifiering kust Norrbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2019
-
Pågående
Norrbotten
2022-04-21 14:01
2022-05-05 13:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bastafjärden SE726974-177264 Bastafjärden Bastafjärden Bastafjärden Ligger utanför HARO
2 Bastafjärden SE726975-177264 Bastafjärden Bastafjärden Bastafjärden Ligger utanför HARO
3 Bastafjärden SE726976-177264 Bastafjärden Bastafjärden Bastafjärden Ligger utanför HARO
4 Bergnäsfjärden SE730224-179730 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
5 Bergnäsfjärden SE730225-179715 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
6 Bergnäsfjärden SE730225-179716 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
7 Bergnäsfjärden SE730229-179714 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
8 Bergnäsfjärden SE730282-179718 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
9 Bergöfjärden SE730989-181456 Bergöfjärden Bergöfjärden Bergöfjärden Ligger utanför HARO
10 Björköfjärden SE729757-180258 Björköfjärden Björköfjärden Björköfjärden Ligger utanför HARO
11 Björköfjärden SE729758-180258 Björköfjärden Björköfjärden Björköfjärden Ligger utanför HARO
12 Björköfjärden SE729759-180258 Björköfjärden Björköfjärden Björköfjärden Ligger utanför HARO
13 Bodöfjärden SE731838-185218 Bodöfjärden Bodöfjärden Bodöfjärden Ligger utanför HARO
14 Bodöfjärden SE731847-185193 Bodöfjärden Bodöfjärden Bodöfjärden Ligger utanför HARO
15 Bodöfjärden SE731847-185194 Bodöfjärden Bodöfjärden Bodöfjärden Ligger utanför HARO
16 Brändöfjärden SE726825-177381 Brändöfjärden Brändöfjärden Brändöfjärden Ligger utanför HARO
17 Brändöfjärden SE726838-177375 Brändöfjärden Brändöfjärden Brändöfjärden Ligger utanför HARO
18 Brändöfjärden SE726839-177375 Brändöfjärden Brändöfjärden Brändöfjärden Ligger utanför HARO
19 Bursfjärden 1 SE723226-176984 Bursfjärden 1 Bursfjärden 1 Bursfjärden Ligger utanför HARO
20 Bursfjärden 2 SE723288-176813 Bursfjärden 2 Bursfjärden 2 Bursfjärden Ligger utanför HARO
21 Degeröfjärden SE728627-181514 Degeröfjärden Degeröfjärden Degeröfjärden Ligger utanför HARO
22 Degeröfjärden SE728648-181586 Degeröfjärden Degeröfjärden Degeröfjärden Ligger utanför HARO
23 Degeröfjärden SE728671-181623 Degeröfjärden Degeröfjärden Degeröfjärden Ligger utanför HARO
24 Enskärsfjärden SE731257-187017 Enskärsfjärden Enskärsfjärden Enskärsfjärden Ligger utanför HARO
25 Enskärsfjärden SE731296-186634 Enskärsfjärden Enskärsfjärden Enskärsfjärden Ligger utanför HARO
26 Ersnäsfjärden SE727936-178604 Ersnäsfjärden Ersnäsfjärden Ersnäsfjärden Ligger utanför HARO
27 Ersnäsfjärden SE727937-178604 Ersnäsfjärden Ersnäsfjärden Ersnäsfjärden Ligger utanför HARO
28 Granöfjärden SE727934-178604 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
29 Granöfjärden SE729796-179669 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
30 Granöfjärden SE729957-179601 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
31 Granöfjärden SE729991-179603 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
32 Granöfjärden SE729999-179613 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
33 Hamnskärsfjärden SE731269-187741 Hamnskärsfjärden Hamnskärsfjärden Hamnskärsfjärden Ligger utanför HARO
34 Hamnskärsfjärden SE731270-187741 Hamnskärsfjärden Hamnskärsfjärden Hamnskärsfjärden Ligger utanför HARO
35 Hamnskärsfjärden SE731345-187960 Hamnskärsfjärden Hamnskärsfjärden Hamnskärsfjärden Ligger utanför HARO
36 Haparandafjärden sek namn SE731996-188018 Haparandafjärden sek namn Haparandafjärden sek namn Haparandafjärden sek namn Ligger utanför HARO
37 Haparandafjärden sek namn SE732102-187936 Haparandafjärden sek namn Haparandafjärden sek namn Haparandafjärden sek namn Ligger utanför HARO
38 Haparandafjärden sek namn SE732103-187936 Haparandafjärden sek namn Haparandafjärden sek namn Haparandafjärden sek namn Ligger utanför HARO
39 Harrbäcksfjärden SE726748-176828 Harrbäcksfjärden Harrbäcksfjärden Harrbäcksfjärden Ligger utanför HARO
40 Harrbäcksfjärden SE726872-176740 Harrbäcksfjärden Harrbäcksfjärden Harrbäcksfjärden Ligger utanför HARO
41 Holfjärden SE727137-178474 Holfjärden Holfjärden Holfjärden Ligger utanför HARO
42 Holfjärden SE727149-178462 Holfjärden Holfjärden Holfjärden Ligger utanför HARO
43 Håkansöfjärden SE726582-176677 Håkansöfjärden Håkansöfjärden Håkansöfjärden Ligger utanför HARO
44 Håkansöfjärden SE726614-176610 Håkansöfjärden Håkansöfjärden Håkansöfjärden Ligger utanför HARO
45 Håkansöfjärden SE726718-176610 Håkansöfjärden Håkansöfjärden Håkansöfjärden Kustområde
46 Jävrefjärden SE723578-177022 Jävrefjärden Jävrefjärden Jävrefjärden Ligger utanför HARO
47 Jävrefjärden SE723586-177030 Jävrefjärden Jävrefjärden Jävrefjärden Ligger utanför HARO
48 Katajafjärden SE731423-188205 Katajafjärden Katajafjärden Katajafjärden Ligger utanför HARO
49 Katajafjärden SE731423-188206 Katajafjärden Katajafjärden Katajafjärden Ligger utanför HARO
50 Katajafjärden SE731424-188206 Katajafjärden Katajafjärden Katajafjärden Ligger utanför HARO
51 Knivskärsfjärden SE730855-188233 Knivskärsfjärden Knivskärsfjärden Knivskärsfjärden Ligger utanför HARO
52 Knivskärsfjärden SE730888-188286 Knivskärsfjärden Knivskärsfjärden Knivskärsfjärden Ligger utanför HARO
53 Knivskärsfjärden SE730945-188089 Knivskärsfjärden Knivskärsfjärden Knivskärsfjärden Ligger utanför HARO
54 Kroksfjärden SE732065-184806 Kroksfjärden Kroksfjärden Kroksfjärden Ligger utanför HARO
55 Kroksfjärden SE732171-184809 Kroksfjärden Kroksfjärden Kroksfjärden Ligger utanför HARO
56 Kroksfjärden SE732172-184810 Kroksfjärden Kroksfjärden Kroksfjärden Ligger utanför HARO
57 Mannöfjärden SE726934-178800 Mannöfjärden Mannöfjärden Mannöfjärden Ligger utanför HARO
58 Mannöfjärden SE727018-178753 Mannöfjärden Mannöfjärden Mannöfjärden Ligger utanför HARO
59 Mjoöfjärden sek namn SE726031-177160 Mjoöfjärden sek namn Mjoöfjärden sek namn Mjoöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
60 Mjoöfjärden sek namn SE726031-177161 Mjoöfjärden sek namn Mjoöfjärden sek namn Mjoöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
61 Mjoöfjärden sek namn SE726036-177165 Mjoöfjärden sek namn Mjoöfjärden sek namn Mjoöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
62 Mulöviken SE729643-179753 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
63 Mulöviken SE729689-179709 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
64 Mulöviken SE729689-179710 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
65 Mulöviken SE729690-179710 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
66 Mulöviken SE729742-179691 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
67 Måttsundsfjärden 1 SE728181-178712 Måttsundsfjärden 1 Måttsundsfjärden 1 Måttsundsfjärden Ligger utanför HARO
68 Måttsundsfjärden 2 SE728303-179114 Måttsundsfjärden 2 Måttsundsfjärden 2 Måttsundsfjärden Ligger utanför HARO
69 Möröfjärden SE728267-178117 Möröfjärden Möröfjärden Möröfjärden Ligger utanför HARO
70 Möröfjärden SE728268-178117 Möröfjärden Möröfjärden Möröfjärden Ligger utanför HARO
71 Möröfjärden SE728269-178117 Möröfjärden Möröfjärden Möröfjärden Ligger utanför HARO
72 N. Sigfridsöfjärden SE730630-180059 N. Sigfridsöfjärden N. Sigfridsöfjärden N. Sigfridsöfjärden Ligger utanför HARO
73 N. Sigfridsöfjärden SE730631-180059 N. Sigfridsöfjärden N. Sigfridsöfjärden N. Sigfridsöfjärden Ligger utanför HARO
74 N. Sigfridsöfjärden SE730732-180069 N. Sigfridsöfjärden N. Sigfridsöfjärden N. Sigfridsöfjärden Ligger utanför HARO
75 Norrbottens skärgårds kustvatten SE723434-177035 Norrbottens skärgårds kustvatten Norrbottens skärgårds kustvatten Jävrefjärden Havet
76 Rånöfjärden SE731459-182279 Rånöfjärden Rånöfjärden Rånöfjärden Ligger utanför HARO
77 Rånöfjärden SE731460-182279 Rånöfjärden Rånöfjärden Rånöfjärden Ligger utanför HARO
78 Rånöfjärden SE731460-182291 Rånöfjärden Rånöfjärden Rånöfjärden Ligger utanför HARO
79 S. Sigfridsöfjärden SE730282-180279 S. Sigfridsöfjärden S. Sigfridsöfjärden S. Sigfridsöfjärden Ligger utanför HARO
80 S. Sigfridsöfjärden SE730283-180279 S. Sigfridsöfjärden S. Sigfridsöfjärden S. Sigfridsöfjärden Ligger utanför HARO
81 Saxskärsfjärden SE728809-182014 Saxskärsfjärden Saxskärsfjärden Saxskärsfjärden Ligger utanför HARO
82 Saxskärsfjärden SE728812-182044 Saxskärsfjärden Saxskärsfjärden Saxskärsfjärden Ligger utanför HARO
83 Saxskärsfjärden SE728820-182023 Saxskärsfjärden Saxskärsfjärden Saxskärsfjärden Ligger utanför HARO
84 Seskaröfjärden SE731893-186240 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Ligger utanför HARO
85 Seskaröfjärden SE731893-186241 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Ligger utanför HARO
86 Seskaröfjärden SE731911-186156 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Ligger utanför HARO
87 Siknäsfjärden SE732119-181603 Siknäsfjärden Siknäsfjärden Siknäsfjärden Ligger utanför HARO
88 Siknäsfjärden SE732147-181630 Siknäsfjärden Siknäsfjärden Siknäsfjärden Ligger utanför HARO
89 Skomakarfjärden SE731674-187095 Skomakarfjärden Skomakarfjärden Skomakarfjärden Ligger utanför HARO
90 Skomakarfjärden SE731738-187107 Skomakarfjärden Skomakarfjärden Skomakarfjärden Ligger utanför HARO
91 Slumpfjärden SE731472-183096 Slumpfjärden Slumpfjärden Slumpfjärden Ligger utanför HARO
92 Slumpfjärden SE731515-183066 Slumpfjärden Slumpfjärden Slumpfjärden Ligger utanför HARO
93 Storfjärden SE726302-177738 Storfjärden Storfjärden Storfjärden Ligger utanför HARO
94 Storfjärden SE726303-177738 Storfjärden Storfjärden Storfjärden Ligger utanför HARO
95 Storfjärden SE726347-177729 Storfjärden Storfjärden Storfjärden Ligger utanför HARO
96 Storöfjärden SE731108-183043 Storöfjärden Storöfjärden Storöfjärden Ligger utanför HARO
97 Storöfjärden SE731109-183044 Storöfjärden Storöfjärden Storöfjärden Ligger utanför HARO
98 Storöfjärden SE731133-183088 Storöfjärden Storöfjärden Storöfjärden Ligger utanför HARO
99 Tistersöfjärden SE730482-180594 Tistersöfjärden Tistersöfjärden Tistersöfjärden Ligger utanför HARO
100 Tistersöfjärden SE730482-180595 Tistersöfjärden Tistersöfjärden Tistersöfjärden Ligger utanför HARO
101 Tistersöfjärden SE730490-180591 Tistersöfjärden Tistersöfjärden Tistersöfjärden Ligger utanför HARO
102 Törefjärden SE732622-181387 Törefjärden Törefjärden Törefjärden Ligger utanför HARO
103 Törefjärden SE732622-181388 Törefjärden Törefjärden Törefjärden Ligger utanför HARO
104 Törefjärden SE732638-181402 Törefjärden Törefjärden Törefjärden Ligger utanför HARO
105 Västantillfjärden SE728032-180148 Västantillfjärden Västantillfjärden Västantillfjärden Ligger utanför HARO