Inventering av fisksamhället (okalkade vatten)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inventering av fisksamhället i okalkade vatten.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Annat
1970
-
Avslutat
Kronoberg
2022-06-03 12:02
2023-06-08 14:22
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 107 Norrsjöns utlopp SE633177-145970 Norrsjön Norrsjön Mörrumsån
2 Barnsjön SE630351-144151 Barnsjön Mörrumsån
3 Bräkentorpasjön SE629798-139107 Bräkentorpasjön Helge å
4 Drevsjön SE198688-454533 Drevsjön Mörrumsån
5 Förhultasjön SE198895-446517 Förhultasjön Mörrumsån
6 Hinnasjön SE630605-144655 Hinnasjön Hinnasjön Mörrumsån
7 Idesjö utlopp SE632410-149138 Idesjö HINDABÄCKEN: Tämmen - Frögöl Alsterån
8 Kuppersjön öst SE625810-143072 Kuppersjön Mörrumsån
9 Kölabodasjön SE627056-138804 Kölabodasjön Helge å
10 NF119 HOLMASJÖN SE633395-144593 Holmasjön Holmasjön Mörrumsån
11 Rammsjön utlopp SE626195-142845 Rammsjön Mörrumsån
12 Stora Skärsjön SE633738-142203 Stora Skärsjön Stora Skärsjön Mörrumsån
13 Sörsjön SE626352-144330 Sörsjön Mieån
14 Tinkeltum SE196556-458782 Tinkeltum Ronnebyån
15 Vederslövssjön SE197552-450640 Vederslövssjön Vederslövssjön Mörrumsån
16 Västra Rammsjön SE625932-144041 Västra Rammsjön Mieån
17 Yttre Arasjön SE626252-144150 Yttre Arasjön Mieån
18 Örsjön SE629887-135466 Örsjön Lagan
19 Östersjön mitt SE626165-147020 Östersjön Östersjön Nättrabyån
20 Östra Rammsjön SE625876-144264 Östra Rammsjön Mieån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Biningen SE626546-146928 Biningen Nättrabyån
2 Fröagöl SE626482-146942 Fröagöl Nättrabyån
3 Kalven SE626119-146492 Kalven Ronnebyån
4 Kroksjön SE627635-144563 Kroksjön Bräkneån
5 Markasjön SE626446-146650 Markasjön Nättrabyån
6 Olofsbolssjön SE625480-143484 Olofsbolssjön Mieån
7 Skirsjön SE630708-144867 Skirsjön Mörrumsån
8 Skogsrydssjön SE628382-146287 Skogsrydssjön Ronnebyån
9 Övre Arasjön SE626298-144088 Övre Arasjön Mieån