Inventering av fisksamhället (kalkade vatten)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inventering av fisksamhället i kalkade vatten.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Annat
1988
-
Avslutat
Kronoberg
2022-06-07 13:07
2023-06-07 08:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Drevsjön SE198688-454533 Drevsjön Mörrumsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjällersjön SE625863-142762 Bjällersjön Mörrumsån
2 Hössjön SE626304-143627 Hössjön Mieån
3 Möllekulladammen SE632875-145027 Möllekulladammen Mörrumsån
4 Nedre Långasjön SE625570-143353 Nedre Långasjön Mieån