KÖ Pelagial verifiering - Piteå kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kartläggning av näringsämnen i kust- och sötvatten i Piteå kommun (LOVA)
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Punktinsats
Piteå kommun
KÖ, kommunal övervakning
VER, Verifieringsövervakning
2021
-
0
Norrbotten
2023-02-13 13:29
2023-02-13 15:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bastafjärden SE726897-177221 Bastafjärden Bastafjärden Ligger utanför HARO
2 Bondofjärden Mitt SE724788-177197 Bondöfjärden Mitt Bondöfjärden Mitt Ligger utanför HARO
3 Bondöfjärden Väst SE724823-176906 Bondöfjärden Väst Bondöfjärden Väst Ligger utanför HARO
4 Bondöfjärden Öst SE724489-177495 Bondöfjärden Öst Bondöfjärden Öst Ligger utanför HARO
5 Brändöfjärden SE726734-177295 Brändöfjärden Brändöfjärden Ligger utanför HARO
6 Bärtnäsfjärden SE726491-176339 Bärtnäsfjärden Bärtnäsfjärden Ligger utanför HARO
7 Davids Stenar SE726157-176837 Davids Stenar Davids Stenar Ligger utanför HARO
8 Håkansöfjärden SE726252-176545 Håkansöfjärden Håkansöfjärden Ligger utanför HARO
9 Jävrefjärden SE723657-177049 Jävrefjärden Jävrefjärden Ligger utanför HARO
10 Mjoöfjärden SE726084-177219 Mjoöfjärden Mjoöfjärden Ligger utanför HARO
11 P3 Nördfjärden SE725897-176538 P3 Nördfjärden P3 Nördfjärden Ligger utanför HARO
12 Rävahavet SE726252-176546 Rävahavet Rävahavet Ligger utanför HARO
13 Storsandholmsviken SE725773-177228 Storsandholmsviken Storsandholmsviken Ligger utanför HARO
14 Svensbyfjärden Väst SE725882-175619 Svensbyfjärden Väst Svensbyfjärden Väst Ligger utanför HARO
15 Svensbyfjärden Öst SE725910-175789 Svensbyfjärden Öst Svensbyfjärden Öst Ligger utanför HARO