RK, Robertsfors avfallsupplag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:49
Sötvatten
Löpande program
Robertsfors kommun
RK, Recipientkontroll
2000
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 12:54
2011-02-22 14:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kålabodaån, Forsliden Y1 SE713400-174495 Kålabodaån, Forsliden Y1 Kålabodaån
2 Kålabodaån, Forsliden Y2 SE713404-174525 Kålabodaån, Forsliden Y2 Kålabodaån
3 Kålabodaån, Forsliden Y3 SE713433-174547 Kålabodaån, Forsliden Y3 Kålabodaån
4 Kålabodaån, Forsliden Y4 SE713370-174570 Kålabodaån, Forsliden Y4 Kålabodaån