RK, Adak avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:44
Sötvatten
Löpande program
Malå kommun
RK, Recipientkontroll
1992
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 14:17
2011-02-22 14:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Adakbäcken, nedströms Adak AVR SE725141-162981 Adakbäcken, nedströms Adak AVR Adakbäcken, nedströms Adak AVR Skellefteälven
2 Adakbäcken, uppströms Adak AVR SE725215-162930 Adakbäcken, uppströms Adak AVR Adakbäcken, uppströms Adak AVR Skellefteälven