Abbekås (Miljögifter - Blåmussla)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE614158-432850
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ö sydkustens kustvatten (WA86165154)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ö sydkustens kustvatten (WA86165154)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ö sydkustens kustvatten (WA86165154)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ö sydkustens kustvatten (WA86165154)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-14 09:51 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Skurup - 1264
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Sydvästra Skåne
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6139632
SWEREF99 TM Östlig: 411667

RT 90 2,5 gon V - X: 6142776
RT 90 2,5 gon V - Y: 1360615

WGS84 Latitud: 55.395
WGS84 Longitud: 13.60533333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Abbekås Abbekås

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Fluoranten Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tredje år 1998 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tredje år 1995 -
SRK, Sydkustens vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tenn Var tredje år 1995 -