Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Karlholmsfjärden (WA35699384)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Karlholmsfjärden (WA35699384)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Karlholmsfjärden (WA35699384)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Karlholmsfjärden (WA35699384)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Uppsala - 03
Kommun
Tierp - 0360
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Karlholmsfjärden och Lövstabukten
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6712259
SWEREF99 TM Östlig: 645840

RT 90 2,5 gon V - X: 6712799
RT 90 2,5 gon V - Y: 1601699

WGS84 Latitud: 60.51
WGS84 Longitud: 17.65

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Karlit AB Växtplankton 2 Karlholmsfjärden 2
RK, Karlit AB Vattenkemi 2 Karlholmsfjärden 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Karlit AB Växtplankton Växtplankton   3 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1992 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Karlit AB Vattenkemi Ljusförhållanden   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1992 -
RK, Karlit AB Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 1992 -