Sandarnesfjärden 14h_15

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE679561-157368
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sandarnesfjärden sek namn (WA18770572)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandarnesfjärden sek namn (WA18770572)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandarnesfjärden sek namn (WA18770572)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandarnesfjärden sek namn (WA18770572)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2001
Slutår
2001
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6794704
SWEREF99 TM Östlig: 616821

RT 90 2,5 gon V - X: 6795618
RT 90 2,5 gon V - Y: 1573688

WGS84 Latitud: 61.2690515012
WGS84 Longitud: 17.1786635131

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten 14h_15 Sandarnesfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen   annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Totalkväve annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Järn annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen Mangan annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Näringsämnen TOC annat 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 2001 2001
SRK, Södra Hälsinglands kustvatten Sediment i kustvatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tionde år 2001 2001