Hudiksvallsfjärden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE684307-157522
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hudiksvallsfjärden (WA39009743)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hudiksvallsfjärden (WA39009743)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hudiksvallsfjärden (WA39009743)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hudiksvallsfjärden (WA39009743)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1995
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6842162
SWEREF99 TM Östlig: 617771

RT 90 2,5 gon V - X: 6843075
RT 90 2,5 gon V - Y: 1575225

WGS84 Latitud: 61.694490881
WGS84 Longitud: 17.2265684338

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Växtplankton i kustvatten K158 Hudiksvallsfjärden
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten K158 Hudiksvallsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton   4 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Växtplankton i kustvatten Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1995 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden   6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen   6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande   6 gånger per år 1995 2011
SRK, NÖ Hälsinglands kustvatten Vattenkemi i kustvatten Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1995 2011