Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (SE694810-155669)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (SE694810-155669)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (SE694810-155669)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Sundsvall - 2281
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Nedre Indalsälven
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6953389
SWEREF99 TM Östlig: 591217

RT 90 2,5 gon V - X: 6954660
RT 90 2,5 gon V - Y: 1550050

WGS84 Latitud: 62.69967119
WGS84 Longitud: 16.78272892

ETRS-89 Latitud: 62.69966
ETRS-89 Longitud: 16.78271

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Indalsälven Vattenkemi Liden
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Liden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2003 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1997 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar E-coli 4 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 4 gånger per år 1997 -
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 4 gånger per år 1997 -