Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örnsköldsviksfjärden (WA74672554)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örnsköldsviksfjärden (WA74672554)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örnsköldsviksfjärden (WA74672554)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örnsköldsviksfjärden (WA74672554)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Örnsköldsvik - 2284
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Ångermanland
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7022191
SWEREF99 TM Östlig: 686584

RT 90 2,5 gon V - X: 7022280
RT 90 2,5 gon V - Y: 1646300

WGS84 Latitud: 63.279915742
WGS84 Longitud: 18.7208316034

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Domsjö Fabriker 20

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Växtplankton   6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1974 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1998 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1998 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1998 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Cr 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1974 -
RK Domsjö Fabriker AB Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 6 gånger per år 1974 -